— Puoskari Mari

Ei järkeä, eikä vihreyttä

Kokoomus julkaisi viime viikolla kansanedustaja Marja Tiuran johdolla kootun energia- ja ilmastoraportin. Raportissa kannatetaan turpeenpolttoa, Vuotoksen ja Kollajan rakentamista ja ydinvoimaa keinoina ilmastonmuutoksen hillintään. Vaikuttaakin siltä, että kokoomus ratsastaa ilmastonmuutoskeppihevosella muuta ympäristönsuojelua vastaan.
Kokoomus haluaa edistää suomalaisen turpeen käyttöä kansainvälisillä foorumeilla. Tämä ehdotus vain pahentaa ilmastonmuutosta, sillä turpeenpolton hiilidioksidipäästöt ovat jopa kivihiiltä korkeammat. Harva tietää, että Suomen päästöistä lähes kymmenesosa tulee turpeenpoltosta. Lisäksi turvetuotannon vaikutukset vesistöihin ja suoluontoon ovat erittäin haitallisia.

Suomen lobbauksesta huolimatta turve sai jälleen tyrmäyksen EU:ssa, kun parlamentin teollisuusvaliokunta kieltäytyi viime viikolla luokittelemasta turvetta uusiutuvaksi energiamuodoksi uusiutuvan energian direktiivissä (RES). Parlamentin teollisuusvaliokunnan tyypillinen rooli on valvoa päätösten taloudellisia vaikutuksia ja teollisuuden etuja, joten tämä päätös on vahva indikaattori siitä, mikä EU:n linja turpeen uusiutuvuuden suhteen on. Myös kansainvälisen ilmastopaneelin asiantuntijat ovat samaa mieltä.

Kokoomus kannattaa henkeen ja vereen Vuotoksen ja Kollajan rakentamista, vaikka alueet on suojeltu lailla. Ovatko luonnonsuojelupäätökset siis kokoomuslaisten mielestä väliaikaisia? Voimaloista saatava sähköteho olisi lähes merkityksetön kokonaisuuden kannalta. Vesivoimaa saadaan lisää ympäristön kannalta kestävästi, kun nykyisten voimaloiden tehoa nostetaan remontoimalla voimaloita.

Tuulivoiman suhteen kokoomus on liian varovainen. Tuulivoimalla voitaisiin tuottaa tulevaisuudessa jopa 10 prosenttia Suomen sähköstä. VTT:n ja Pöyryn laskelmien mukaan tuulivoimakapasiteetin lisäys ei vielä pitkään aikaan tarvitse merkittäviä määriä uutta säätövoimaa, kunhan voimalat on hajautettu riittävän laajalle alueelle.

Kokoomuksen ilmastopoliittisesta ohjelmasta puuttuu selkeä tahdonilmaus siitä, että hidastaaksemme ilmastonmuutosta kulutustasoamme on hillittävä. Vaikuttaakin siltä, että kokoomus on valmis helppoihin päästövähennyksiin, mutta ei ota todellista vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnästä. Kokoomuksen ilmasto- ja energiapolitiikka on kaikkea muuta kuin ympäristöystävällistä: paitsi ettei se vähennä päästöjä, se aiheuttaa merkittävästi haittaa luonnolle. Tällaisesta politiikasta on kaukana sekä järki että vihreys.

Jaa sivu: