— Puoskari Mari

Faktat puhuvat ruuhkamaksujen puolesta

Pääkaupunkiseudun liikenne lisääntyy neljänneksellä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kehä I:llä ja Kehä III:lla liikenne lisääntyy vielä enemmän.Jo nyt keskustan katuverkko ja osa pääväylistä ovat ruuhka-aikaan välityskykynsä äärirajoilla. Jotain on siis pakko tehdä, etteivät kaupungit pysähtyisi. Myös ilmastonmuutoksen hillitseminen on syy siirtää liikennettä raiteille ja pyöräteille.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Helsingin kaupungin liikennelaitos ovat tutkineet ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla. Näiden objektiivisten tutkimusten sekä Lontoon ja Tukholman ruuhkamaksukokeilujen tulokset puhuvat puolestaan: matka-ajat lyhenisivät 30 prosenttia ja kasvihuonekaasu- ja pienhiukkaspäästöt 20 prosenttia. Myös melun ja liikennevahinkojen vähentyminen toisi yhteiskunnallisia hyötyjä, yksilöiden edusta puhumattakaan.

Joukkoliikenteellä tehdään tällä hetkellä 38 prosenttia pääkaupunkiseudun matkoista. Ruuhkamaksujärjestelmän kustannuksiksi arvioidaan 400 miljoonaa euroa. Tällä summalla joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta voitaisiin nostaa jopa seitsemän prosenttiyksikköä. Länsimetron rakentaminen maksaa noin 700 miljoonaa euroa ja joukkoliikenteen käyttö lisääntyy arviolta puoli prosenttiyksikköä. Ruuhkamaksut ovat myös kustannustehokkain tapa lisätä joukkoliikenteen käyttöä merkittävästi.

Vihreät eivät halua estää kenenkään liikkumista tai tehdä siitä kohtuuttoman kallista. Ruuhkamaksujen tuotot, arviolta 100-200 miljoonaa euroa vuodessa, on käytettävä joukkoliikenteen laatutason parantamiseen ja lipunhintojen alentamiseen. Ruuhkamaksujen vastustajat vetoavat usein siihen, ettei järjestelmän tuottoa kuitenkaan korvamerkittäisi pääkaupunkiseudunjoukkoliikenteelle. Kohdentaminen on kuitenkin täysin mahdollista. Jos vastuu järjestelmän toteuttamisesta ja maksujen keräämisestä osoitetaan lailla esimerkiksi Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymälle, tuotot käytetään suoraan joukkoliikenteeseen.

Joukkoliikenteestä tulee tehdä varteenotettava liikkumismuoto kaikille, myös poikittaisliikenteessä. Ruuhkien vähentyminen hyödyttäisi niitä, joiden on välttämättä käytettävä omaa autoa, esimerkiksi ammattiautoilijoille ja vammaisten kuljetuspalveluille.

Kirjoittaja on Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja puolueen varapuheenjohtaja

Jaa sivu: