— Puoskari Mari

Keskustalla on EU-takauksista kaksi totuutta

Ei ole ihme, että kansalaiset ovat ihmeissään kysymyksessä euroalueen kriisimaiden takauksista. Puoluejohtajien kannat ovat epäselvät. Tässä on kunnostautunut erityisesti keskusta.

Keskustaministerit ovat asiassa eri linjoilla. Mari Kiviniemen kanta on vielä hämärän peitossa, kun taas Mauri Pekkarisen ja Paavo Väyrysen kanta on kaikkien tiedossa. Kaksikko on nimittäin tehnyt vaalikenttiä kiertäessään selväksi, että he vastustavat kaikkia Suomeen kohdistuvia lisävelvoitteita. Väyrynen sanoi Lapin radion pakinassa, että hän ei voi hyväksyä vakausvälinetakuiden kasvattamista. Kiviniemi kommentoi tyylilleen uskollisena Hesarissa, että ”tilanne on haastava, eikä nosto ole poissuljettu”.

Vihreiden kanta on selvä. Tuemme euron vakauttamisen kautta vientiteollisuuttamme, Suomen etua ja työllisyyttä. Euroopan unioni ja yhteinen valuutta ovat tuoneet meille vakautta ja alhaisen korkotason. Muutamien euromaiden julkisten talouksien velkakriisi ei ole synnyttänyt pelättyä uutta taantumaa, vaan ongelmat on onnistuttu eristämään. Haluamme, että Suomi jatkaa vastuullisena toimijana EU:n ytimessä.

Perussuomalaisten visiot muurien pystyttämisestä Suomen ympärille ovat meille kauhistus. Jos joidenkin EU:n jäsenmaiden velkakriisi pääsee leviämään, iskee se kipeästi myös suomalaiseen vientiteollisuuteen. Timo Soini väittää puhuvansa suomalaisen teollisuuden puolesta, mutta todellisuudessa perussuomalaisten kanta Euroopan vakausrahastoon on kestämätön.

Vihreiden mielestä väliaikaisen rahoitusvakausvälineen todellinen lainanantokapasiteetti voidaan kasvattaa alun perin sovittuun 440 miljardiin euroon - ei kuitenkaan tätä suuremmaksi. Olemme myös sanoneet suoraan, että jos muuta keinoa kapasiteetin lisäämiseksi ei löydy, olemme valmiita myös takausvastuiden kasvattamiseen. Tärkeintä on kuitenkin päästä sopimukseen pysyvän vakausmekanismin perustamisesta. Kaikille muille puolueille nämä asiat eivät ole yhtä selviä. Urpilaiseltakin on saatu noin kolme erilaista kantaa.

Pysyvän vakausmekanismin luomisessa on ensiarvoisen tärkeää korjata talousjärjestelmän rakenteelliset puutteet. Poliittisella ohjauksella on varmistettava, että jatkossa riskit ovat läpinäkyviä ja rahoituslaitokset vakavaraisempia. Kannatamme myös EU:n yhteisen talouspolitiikan vahvistamista siihen suuntaan, että kriisimailta edellytetään konkreettisia toimia velan vähentämiseksi. Kriisien ennaltaehkäisyn kannalta on keskeistä, että jäsenmaiden talouden tilaa seurataan aiempaa tiukemmin.

Jaa sivu: