— Risto Kankaanpää

Kunnallisvaaliblogi: Kunnan tuottamat palvelut turvaavat eläkkeitäkin

Kuntalaisten saamat palvelut ovat tulevien vaalien iso teema. Keskustelua käydään palveluiden tuottamistavasta: hoitaako kunta itse palvelut vai ostetaanko palveluita ulkopuolelta tai kenties tarjotaan kuntalaisille palveluseteleitä.

Eri puolueiden linjat ovat kuitenkin melko yhtäläiset: pääosan palveluista tuottaa aina kunta ja jokin osa voidaan hankkia ulkopuolelta. Puolueiden kesken on lähinnä aste-eroja sen suhteen, missä määrin palveluja on järkevä ostaa yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta.

Ulkoistamista harkittaessa on hyvä muistaa se, että kuntien nykyiset työntekijät käytännössä maksavat kuntien entisten työntekijöiden eläkkeet. Vastaavasti lähivuosina eläkkeelle siirtyvien eläkkeet maksavat enimmäkseen silloin kuntien palveluksessa olevat.

Kuntien työntekijöiden eläkkeiden maksusta vastaa Kuntien eläkevakuutus eli Keva. Tällä hetkellä Keva maksaa eläkettä 310 000 ihmiselle. Eläkevakuutettuja, eli siis lähinnä kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä, joilta kerätään eläkemaksuja, on 490 000.

Toistaiseksi eläkemaksuja siis kerätään enemmän kuin eläkkeitä maksetaan. Tämä tehdään, jotta kertynyttä rahastoa tulevaisuudessa purkamalla voidaan turvata eläkkeet jatkossakin. Eläkerahaston purkaminen kääntyy suuremmaksi kuin maksujen rahastointi joskus 2020-luvulla.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana neljännes kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle, joten uusia eläkkeensaajia on runsaasti tulossa. Oma haasteensa eläkkeiden rahastoinnille on myös ihmisten halu jäädä aikaisin eläkkeelle, jolloin eläkemaksujen kertymisaika jää lyhyeksi. Viime vuonna kunta-alalta eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58 vuotta.

Jos kunnat ryhtyisivät aktiivisesti ulkoistamaan palveluitaan, niin kuntien työntekijämäärä vähenisi ennakoitua nopeammin. Samalla palkoista maksettavia eläkemaksuja kertyisi arvioitua niukemmin. Lopputulos olisi joko painetta eläkkeiden alentamiseen tai - todennäköisemmin - eläkemaksujen korotus. Kumpikaan ei kuulosta hyvältä - erityisesti kun täksi vuodeksi pystyttiin ensi kertaa hitusen alentamaan kuntatyönantajan maksamaa eläkemaksua. Korkeat eläkemaksut tekevät työntekijän palkkaamisen kunnalle kalliimmaksi, mikä vaikeuttaa riittävän kuntahenkilöstön saamista.

Vaikka eläkkeiden rahastointia ei tietenkään tehdä kuntakohtaisesti, niin kunnat voivat silti toimia asiassa yhteisvastuullisesti. Jos kunta haluaa ajatella työntekijöidensä parasta myös heidän eläkkeelle siirtymisensä jälkeen, se ei tarpeettomasti siirrä palveluita ulkopuolisten tuotettavaksi.

Risto Kankaanpää

Kirjoittaja on Vihreiden hallintosihteeri. Ehdolla Turussa nrolla 210. Kotisivut osoitteessa www.ristokankaanpaa.fi

Kunnallisvaaliblogissa julkaistaan Vihreiden ehdokkaiden kirjoituksia.

Jaa sivu: