— Saara Ilvessalo

Talous ja luonto tarvitsevat vihreää teknologiaa

Saara Ilvessalo

MTV:n puolueiden puheenjohtajien vaalitentin taustalla nähtiin hurjaa vauhtia raksuttava velkakello, jonka numeroiden nojalla ehdotettiin miljardien eurojen leikkauksia ja säästöjä. Suuret puolueet ovat kilpailleet säästölistoilla, joilla leikataan jo valmiiksi heikossa asemassa olevilta.

Loputtomien juustohöyläleikkausten sijaan taloutta pitää nyt korjata uudistamalla rakenteita sosiaali- ja terveysuudistuksen, kuntauudistuksen, perustulon ja eläkeuudistuksen kautta, poistamalla esimerkiksi ympäristölle haitalliset tuet ja lisäämällä uutta työtä investoinnein – Vähentämällä samalla ilmastopäästöjä ja ympäristön kuormitusta.

Erityisen suuri potentiaali työllisyyden lisäämisessä on vihreässä teknologiassa, joka samalla vähentää luonnonvarojen kulutusta. Vihreässä teknologiassa on kiteytettynä kyse uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuudesta, materiaalien kierrättämisestä ja muusta ympäristökuormitusta vähentävästä teknologiasta.

Taustaa: Vuonna 2014 Suomen sähkön kokonaiskulutus oli 83 300 000 000 kWh (Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus 2013, viimeinen vuosineljännes). Sähkön hinta ei ole vakio, mutta arvioidulla keskihinnalla 0,09€ / kWh (sis. siirron) vuoden 2014 kokonaiskulutus maksoi Suomelle 7 497 000 000 euroa. Suomen energian kokonaiskulutus oli 372 terawattituntia vuonna 2014, joka on n. 4.5 kertaa sähkön kokonaiskulutusta suurempi määrä energiaa.

Kun leikkaukset ja korkeampi verotus rajoittavat meitä kaikkia ja leikkaavat siipiä pieneltäkin talouskasvun orastukselta, tuottaa tehokkaampi teknologia sekä taloudellista säästöä että uusia työpaikkoja.

Valtio käyttää valtiovarainministeriön selvityksen mukaan vuosittain jopa 6 miljardia euroa ympäristölle haitallisen toiminnan tukemiseen. Vihreää teknologiaa ja taloutta taas edistetään huomattavasti pienemmillä summilla. Rahojen uudelleenkohdentamisella, vihreää teknologiaa edistävällä ympäristösääntelyllä ja investoinneilla uusiutuvaan energiaan, vihreään teknologiaan sekä esimerkiksi raideliikenteeseen teemme palveluksen paitsi työllisyydelle, myös ympäristölle.

Suomen taloustilannetta ei toki voida korjata pelkällä teknologian päivittämisellä, mutta säästöt pitää tehdä mahdollisimman pitkälle siellä, missä leikkaukset eivät laske ihmisten elämänlaatua tai heikennä ympäristön tilaa.

Olemme ainutlaatuisessa tilanteessa, jossa talouden realiteettien ja ilmastonmuutoksen sekä biodiversiteetin suojelemisen vaatimukset yhdistyvät. Talous ja työllisyys pitää saada nousuun vähentäen samalla ympäristökuormitusta. Vihreän teknologian tuomat säästöt vaativat nyt julkisen sektorin tukea, investointihalukkuutta sekä yksityisen sektorin kyvykkyyttä tarjota laadukkaita tuotteita hyvällä takaisinmaksuajalla. Ilman näitä elementtejä siirtyminen tehokkaampaan teknologiaan ei ole tarpeeksi nopeaa ja laajaa eli syntyvät säästöt ja hyödyt jäävät mitättömiksi.

Laajamittainen teknologian päivittäminen luo myös lisää työtä ja tässä yksityisen sektorin tukeminen on tärkeää, sillä syntyvillä säästöillä on mahdollista edesauttaa työllisyyttä pidemmälläkin tähtäimellä. Mitä perusteellisemmin ryhdymme tähän työhön, sitä enemmän työpaikkoja saamme Suomeen ja sitä kautta kansantaloutta nousuun ilman kurjistamista tai veronkorotuksia.