— Satu Haapanen

Kuntauudistus ihmisten ehdoilla, ihmisiä kuunnellen

Suomalaiset eivät ole tällä hetkellä yhdenvertaisia kunnallisten palveluiden käyttäjinä. Me tarvitsemme kuntauudistuksen, koska sen avulla me pystymme varmistamaan laadukkaat palvelut sekä vastaamaan väestön ikääntymiseen ja torjumaan syrjäytymistä.

On erittäin tärkeää, että kuntauudistusprosessissa kuullaan kuntakenttää ja kansalaisia. Seuraava kierros on tulossa syksyllä 2012. Hyvä näin! Uudistus halutaan toteuttaa kuntalähtöisesti, vuorovaikutuksessa erilaisten seutujen tarpeita kuunnellen. On tärkeää, että tulevan kuntarakenteen muodostamisessa otetaan huomioon on alueen kokonaisetu.

Vihreät katsoo, että viisaasti toteutettuna kuntauudistus antaa mahdollisuuden yhdistää suuruuden ja pienuuden hyödyt. Suuruudella voidaan saavuttaa järkevämpää päätöksentekoa muun muassa kaavoituksessa tai liikennejärjestelyissä. Esimerkiksi joukkoliikenteen suunnittelu helpottuu. Sosiaali- ja terveyspuolella suuremmissa yksiköissä voidaan hoitaa sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito ja näin saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa palvelua erikoistumisen kautta.

Vastapainona suuruudelle tarvitaan kuitenkin myös pientä. Vihreät on kaikissa kuntauudistuksen vaiheissa painottanut lähidemokratiaa. Kuntauudistukseen tulee liittää mahdollisuus toimivaan lähidemokratiaan esimerkiksi kunnanosahallinnon muodossa. Meillä siis olisi yleisiä, koko aluetta koskevia asioita hoitava kunta ja paikallisia asioita hoitava kunnanosa.

Nimikkeillä ei tässä vaiheessa ole suurta merkitystä, vaan olennaista on, että molemmilla tasoilla on suorat vaalit, verot kerätään yhteiseen kassaan ja molemmilla tasoilla on itsenäinen talous. Kunnat saavat itse järjestää hallintonsa niin kuin haluavat. Riittää, että kuntalaki mahdollistaa kunnanosavaalit.

Olen seurannut läheltä uuden Oulun syntymistä. Oulu ja neljä muuta kuntaa ovat tehneet monta vuotta työtä yhdistymisen eteen. Yhdistyminen uudeksi Ouluksi on vaatinut työtä, toisten kuuntelemista, eri näkökulmien yhteentuomista, luovuutta ja valmiutta antaa periksi.

Erityisesti suuremman kunnan tai keskuskunnan on syytä herkistyä pienempien toiveille ja tarpeille. Uusi kunta ei koskaan ole osiensa summa, vaan parhaimmillaan paljon enemmän: uutta luova, elinkeinoille tilaa antava ja palveluiltaan monipuolinen, tehokas ja laadukas. Kuntauudistus on tarpeellinen ihmisten hyvinvoinnin, elämisen ja onnistumisen mahdollisuuksien näkökulmasta.

 

Jaa sivu: