— Satu Haapanen

Tervetuloa oppilashuoltolaki: kuraattorille ja psykologille päästävä nykyistä paremmin

Odotettu lakiluonnos oppilas- ja opiskelijahuollosta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lain tarkoituksena on koota hajanaista laki- ja säädösviidakkoa yhteen palvelemaan paremmin perusasteen oppilaita ja toisen asteen opiskelijoita. Laki nopeuttaisi huomattavasti oppilaan ja opiskelijan pääsyä psykologin tai kuraattorin luokse ja takaisi oppilashuollon palvelut myös toisen asteen opiskelijoille. Ongelmana ovat olleet nimenomaan puutteelliset oppilashuollon palvelut toisella asteella. Myöskään perusopetuksessa oppilaat ja nuoret eivät ole voineet varmistua avun saannista tai he ovat joutuneet odottamaan apua liian pitkään, jolloin akuutti tilanne on jo ohitse.

Tilanteessa, jossa lasten ja nuorten huostaanotot ovat edelleen kasvussa, on oppilashuollon palvelujen nopea saatavuus ja apua antavien aikuisten riittävyys ehdottoman tärkeää. Kodin tilanteen kärjistyessä saattaa ainoa kuunteleva aikuinen löytyä koulusta. On tärkeää, että vaikeassa tilanteessa olevaa lasta tai nuorta ei pompotella paikasta toiseen, vaan että hän saa avun tutusta paikasta luotettavalta, ammattitaitoiselta ja välittävältä aikuiselta.

Uusi kokoava laki oppilashuollosta selkeyttäisi ja lisäisi eri viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Oppilashuollon kattavuuden ja oppilaiden tasa-arvon varmistamiseksi Vihreät pitävät tärkeänä, että lakiin tulevat sitovat normit henkilöstömitoituksiin esimerkiksi kuraattorien ja psykologien osalta. Riittävä ammattilaisten määrä olisi tärkeää, jotta oppilashuollon palvelut olisivat joustavasti ja riittävästi kaikkien lasten ja nuorten saatavilla. Tein opetusministerille lokakuussa kirjallisen kysymyksen, jossa nostin esiin lasten ja nuorten eriarvoisuuden kuraattori- ja psykologipalveluissa.

Lakia varten on varattu valtion budjettiin vuosittain 13 miljoonaa euroa, jonka lisäksi myös kunnat osallistuisivat kustannuksiin. Vaikka laki tietää valtiolle ja kunnille kustannuksia, tuo se välittömästi myös säästöjä, kun lapsi, nuori ja perhe saavat avun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siten vältytään raskailta korjaavilta toimenpiteiltä monen kohdalla.

Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistämisessä tärkeintä on luottamus ja saumaton yhteistyö oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajien ja oppilashuollon henkilöstön välillä. Usein opettaja on ensimmäinen henkilö, joka huomaa oirehtivan lapsen. Opettajan orastavakin huoli on otettava vakavasti, ja myös hänen on saatava työssään muiden ammattilaisten tukea. Koululta vaaditaan aiempaa enemmän: opetus- ja kasvatustyön ohella korostuu monipuolinen huolehtiminen oppilaasta ja opiskelijasta, lapsen ja nuoren itsetunnon kohottaminen ja läheinen yhteistyö kotien kanssa. Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta antaa vahvemman pohjan vastata lastemme ja nuortemme tarpeisiin, jotta heistä kasvaisi onnellisia ja tasapainoisia aikuisia.

Jaa sivu: