— Satu Haapanen

Ensimmäinen kansalaisaloite ansaitsee ison salin äänestyksen

Tämä päivä on historiallinen demokratian kannalta. Suomen ensimmäinen kansalaisaloite saapui lähetekeskusteluun eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansanvallan vahvistaminen on erityisen tärkeää nyt, kun moni kokee vieraantuneensa politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Suomalaisnuorten tietämys yhteiskunnallisista asioista on korkea, sen sijaan kiinnostus ja osallistuminen yhteiskunnallisiin asioihin on tähän asti ollut huomattavasti kansainvälisen keskiarvon alapuolella. Kahdeksasluokkalaisista vain ani harva keskustelee yhteiskunnallisista asioista viikoittain vanhempiensa tai kavereittensa kanssa. Siksi onkin ilahduttavaa, että erityisesti nuoret näyttävät ottaneen kansalaisaloitteen innostunein mielin vastaan.

Kansalaisaloitteella on monta merkitystä. Se antaa mahdollisuuden nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun teemoja, jotka puuttuvat hallitusohjelmasta. Kansalaisaloite haastaa ihmisiä muodostamaan kantansa vaikeisiinkin kysymyksiin. Kansalaisaloite antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esiin tärkeitä asioita ja vaikuttaa suoraan päätöksentekoon allekirjoittamalla tai jättämällä allekirjoittamatta aloitteen.

Poliittiseen päätöksentekoon kansalaisaloite tuo uuden ulottuvuuden. Tämän päivän keskustelun perusteella voi päätellä, että kansanedustajat läpi puoluekentän arvostavat kansalaisaloitetta ja haluavat niille perusteellisen käsittelyn. Niinpä onkin oletettavaa, että ensimmäinen kansalaisaloite tulee käsiteltyä ainakin maa- ja metsätalousvaliokunnassa perusteellisesti, toivottavasti myös muissa asiaa sivuavissa valiokunnissa.

Valiokunnassa kuullaan aloitteen tekijöitä ja asiantuntijoita ja valiokunta jättää aiheesta mietinnön. Tämä ensimmäinen aloite etenee todennäköisesti isoon saliin äänestykseen asti. Toivottavasti myös sitä seuraavat aloitteet. Kansalaisaloitteen valiokuntakäsittely nähdään toivottavasti myös julkisesti.

Aloite turkistarhauksen kieltämiseksi Suomessa on kerännyt lähes 70 000 allekirjoitusta. Tämä on hieno saavutus, etenkin, kun allekirjoitukset kerättiin käsin.

Itse olen turkistarhauksen kieltävän aloitteen kannalla kuten eduskuntaryhmämmekin. Mielestäni turkistuotanto on lopetettava mahdollisimman nopealla siirtymäajalla. Tämä täytyy tapahtua niin, että turkistuottajia tuetaan siirtymään muihin elinkeinoihin ja heidän taloudelliset menetyksensä korvataan.

Perustelen turkistarhauksen lopettamista Suomessa usealla syyllä.

Nykypäivänä turkis on hyödyke, jota ihminen ei tarvitse kuin korkeintaan hyvin, hyvin arktisissa olosuhteissa. Turkis on korvattavissa muilla materiaaleilla. Turkiseläimen vertaaminen vaikkapa nautaan ei ole perusteltua. Nauta tuottaa ihmiselle ruokaa, turkiseläin vastaa ihmisen turhamaisuuteen. Onkin syytä kysyä, onko ihmisellä oikeus käyttää toista luontokappaletta hyväkseen pelkän turhamaisuuden tai taloudellisen hyödyn tavoittelemisen tähden? Kettu ja minkki ovat villieläimiä luonteeltaan, ne tarvitsisivat paljon tilaa ja täysin erilaiset olosuhteet käyttäytyäkseen lajilleen tyypillisellä tavalla. Häkki ei ole niille luontainen ympäristö ja useimmat niistä käyttäytyvät epänormaalisti monessa mielessä. Lähes neljä viidestä ketusta kärsii taipuneista jaloista ja ylipainosta. Liikkumisvaikeudet ja ripuli ovat tarhakettujen yleisimmät terveysongelmat.

Turkistarhaus on ympäristön kannalta haitallista esimerkiksi fosfori- ja ammoniakkipäästöjen vuoksi. Turkisten hiilidioksidipäästöt ovat moninkertaiset keinomateriaalitakkeihin verrattuna.

Turkistarhauksen lakkauttaminen Suomessa vaikuttaisi todennäköisesti turkiskielteisyyden lisääntymiseen myös muualla maailmassa. Siten välillisesti voisimme vaikuttaa turkistarhauksen vähentämiseen myös siellä, jossa eläinten olosuhteet ovat todella kurjat.

Turkistarhauksen yhteydessä ei kannata sortua kenenkään syyllistämiseen. Turkistarhaajatkin tekevät parhaansa ja omaa työtään perheidensä elannon eteen. Siksi he ansaitsevat kaiken tuen, jos turkistarhaus elinkeinona lakkautetaan. Toisaalta eläinten hyvinvoinnista huolta kantavien ihmisten huolikin on täysin perusteltu. Kysymyksessä ei ole mikä tahansa elinkeino, vaan elinkeino, jossa kohteena on elävä, kipua tunteva ja aistiva olento, jolle ei valitettavasti voida taata eläimen kannalta parhaita olosuhteita, vaikka turkistarhaus kuinka huolella tehtäisiinkin.

Odotan kovasti kansalaisaloitteen käsittelyä maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja monipuolista asiantuntijoiden kuulemista. Kiitän ensimmäisen kansalaisaloitteen jättäneitä tahoja ja kansalaisaloitteen allekirjoittaneita. Olette tehneet merkittävän avauksen suomalaisessa demokratiassa!

Jaa sivu: