— Satu Haapanen

Oikeus puhtaaseen ruokaan

Oikeus puhtaaseen veteen on jo luokiteltu ihmisoikeudeksi, samoin kuin oikeus ruokaan.Mutta ei riitä, että puhumme pelkästään oikeudesta ruokaan, ihmisoikeutena tulee olla oikeus puhtaaseen ruokaan.

Ilmastonmuutos vaikuttaa ruoan määrään, laatuun ja saatavuuteen maapallon eri osissa. Maat, joilla oma viljelysala on riittämätön oman väen tarpeisiin, pyrkivät jo nyt varmistamaan ruokaturvansa hankkimalla maata jopa toisista maanosista.

Entistä useampaa kuluttajaa kiinnostaa ruoan kasvatuksessa ja tuotannossa syntyneet hiilidioksidipäästöt ja muut ympäristövaikutukset. Tuotteisiin pitää saada merkinnät niiden hiilijalanjäljistä ja ympäristövaikutuksista. Luottamus ruoan terveellisyyteen ja turvallisuuteen syntyy riittävästä tiedosta, ruoan alkuperän tuntemisesta ja koko tuotantoketjun avoimuudesta.

Tuloerot näkyvät kulutetun ruoan laadussa ja sitä kautta terveyseroina. Kansalaisten samanarvoisuudesta on tässä suhteessa syytä kantaa huolta ja tehdä voitavamme, jotta terveyserot pienenevät, eivätkä kasvaisi ihmisten maksukyvyn mukaan.

Lasten ja nuorten terveyteen ei kiinnitetä koskaan liikaa huomiota. Elämäntavat ovat myös periytyviä. Koulujen ruokailulla voidaan kompensoida jonkin verran kotien erilaista tilannetta. Vihreät pitää huolestuttavana joidenkin lasten liian vähäistä ja epäterveellistä ravinnon saantia erityisesti lomien ja viikonloppujen aikana.

 

Lue Satu Haapasen ryhmäpuhe valtioneuvoston elintarviketurvallisuusselonteosta

Jaa sivu: