— Satu Haapanen

EU ruokalautasella

Näissä vaaleissa on keskusteltu vilkkaasti tärkeistä EU-kysymyksistä, kuten euron tulevaisuudesta, EU:n tiivistymisestä ja yhteisestä turvallisuuspolitiikasta.

Yksi keskeinen asia on kuitenkin pysynyt taka-alalla: ruoka ja maatalous. EU:n budjetista menee noin puolesta maataloustukiin. Tämä suuri osuus johtuu siitä, että nimenomaan maatalous on siirretty jäsenvaltioilta yhteisen päätöksenteon piiriin.

EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa (CAP) ei ole kyse vain siitä, kuka viljelijä saa millaisia tukia, vaan se muokkaa hyvin pitkälti sitä, mitä ruokaa kaupoistamme löytyy ja millaista ruokaa syömme.

Vihreille ruoka on politiikan keskiössä. Haluamme turvallista ja luonnonmukaista ruokaa, kestävää maataloutta ja elinvoimaista maaseutua.

Valitettavasti nykyinen teollinen maatalous perustuu torjunta-aineisiin, monokulttuuriin ja antibioottien liialliseen käyttöön. Ruokateollisuuden monet käytännöt ovat kyseenalaisia. Toistuvat ruokaskandaalit ovat herättäneet kysymyksen: mitä me syömme ja mistä ruokamme tulee?

Vihreät haluavat maanviljelystä ilmastotietoista, kestävää, reilua ja eettistä. Haluamme tukea luomua, vesistöjen suojavyöhykkeitä ja lähiruokaa. Vihreät kannattivat europarlamentissa CAP-järjestelmän uudistamista sellaiseksi, että se olisi tukenut ekologisemman maatalouden kehittämistä. Valitettavasti kantamme hävisi, eikä maataloustuet ohjaa vieläkään riittävästi kohti ympäristöystävällisyyttä.

Kestävää maataloutta ei voi olla ilman viljelijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimista. CAP-uudistus oli tässäkin suhteessa pettymys: siihen ei sisälly jaksamisen tukemiseen tarkoitettuja varoja. Raskas EU-byrokratia ja epävarmuus muuttuvista säännöistä aiheuttavat kohtuutonta huolta ja stressiä maanviljelijöille. Lisäksi viljelijöiden saama osuus tuotteen hinnasta pitää saada nousemaan. Tarvitaan uusia suoramyynnin väyliä. Pitää puuttua isojen kauppaketjujen markkina-aseman väärinkäytöksiin.

Ruoassa on kyse myös eläinten oikeuksista. Olen allekirjoittanut Animalian Eläinten hyvinvointi –sitoumuksen. Tuotantoeläinten oloja on parannettava ja asetettava nykyistä tiukemmat rajat eläinten kuljetuksille.

Vihreät ovat taistelleet myös myrkkyjen leviämistä, kasvien ja eläinten patentointia sekä siementen ja kasvimateriaalien etenevää yksityistämistä vastaan. Yksi konkreettinen voitto oli se, että mehiläisiä tappavat torjunta-aineet kiellettiin. Ilman mehiläisiä olemme pulassa, joten mehiläiskadon vastaisia toimia on jatkettava!

Uutena uhkana Euroopan maataloudelle on Yhdysvaltain ja EU:n väliset TTIP-vapaakauppaneuvottelut. Vaikka Euroopan maataloudessa on paljon parannettavaa, on se kuitenkin monelta osin paljon kestävämpää kuin Yhdysvalloissa. Vapaakauppa ei saa merkitä sitä, että joutuisimme hyväksymään amerikkalaisen hormoneilla kasvatetun ja kloorilla pestyn lihan tai geenimanipuloidut kasvit.

Toivottavasti ruoka nousee vielä viimeisen kampanjaviikon keskusteluissa esiin. Sillä europarlamentissa päätetään siitä, mitä syömme, miten eläimiämme hoidetaan ja kuinka elävä maaseutu meillä on.

 

 

 

 

Jaa sivu: