— Satu Haapanen

Kalastuslain sisältö hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta äänesti tänään uuden kalastuslain sisällön hyväksymisen puolesta. Uudella kalastuslailla on tarkoitus 33 vuotta vanha kalastuslaki. Uusi kalastuslaki onkin tarpeellinen, sillä kalakantamme ovat monin paikoin heikentyneet ja myös kalojen koko on paikoin pienentynyt.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on tehnyt työtä vaelluskalakantojen vahvistamiseksi. Vaikuttamistyötä on tehty Euroopan Unioniin päin ja nyt myös uuden kalastuslain kohdalla. Vihreille kestävien kalakantojen turvaaminen ja vaelluskalakantojen vahvistaminen on ollut keskiössä tämänkin vaalikauden aikana. Niinistö ministeriaikanaan, Sinnemäki ja Sumuvuori ympäristövaliokunnassa, allekirjoittanut ja muut edustajat ovat vaikuttaneet siihen, että uudessa kalastuslaissa turvattaisiin kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö. Luotamme, että uusi kalastuslaki antaa edellytykset kalakantojen vahvistumiselle.
 
Lakiesitykseen sisältyy vaelluskaloja koskeva oma luku ja vaelluskalat on läpäisyperiaatteen mukaisesti huomioitu myös muualla laissa. Vaelluskalakantojen vahvistamistalkoisiin tarvitaan monia toimenpiteitä. On tärkeää, että tulevaisuudessa myös voimalaitokset ottavat vastuulleen kalateiden kunnostamisen ja rakentamisen.

Vihreät ovat pitäneet esillä uuden lain pohjalta annettavan kalastusasetuksen merkityksellisyyttä kalakantojen vahvistumisessa. Olennaista on, että kalastusasetukseen kirjataan kalojen lisääntymisen ja elinvoimaisuuden kannalta niille riittävät alamitat, esimerkiksi kuhalle. Myös kalojen ylämittarajat on määriteltävä, jotta geeniperimä esimerkiksi isojen haukien osalta säilyisi, ja myös tuleville sukupolville riittäisi isoja kaloja pyydettäväksi. Kalan riittävän iso koko on myös edellytys kalastusmatkailun kehittämiseksi. 

Uusi kalastuslaki on onnistunut, jos sen avulla useampi ihminen löytää tiensä kalastuksen pariin. Kalastusmaksun yksinkertaistaminen helpottanee uusien kalastajien hakeutumista harrastuksen piiriin. Uuden lain myötä voi yhdellä luvalla kalastaa joka puolella Suomea. Kalastus pysyy maksuttomana alle 18- ja yli 65-vuotiaille, myös muiden EU-maiden kansalaisille. Jokainen voi onkia edelleen vapaasti ja maksutta.

Kalakantojen hoidossa tarvitaan useita menetelmiä. Kalastuslain mahdollistamalla sääntelyllä ja ohjauksella voidaan paikallisesti yhdessä kalastusalueen oikeudenhaltijoiden kanssa suunnitella ja huolehtia, että kalakannat pysyvät vahvoina ja terveinä, ja että kalastettavaa riittää myös lapsille ja lapsenlapsille. Paras asiantuntemus on paikallinen asiantuntemus myös kalastuksessa, ja tätä tulee kuulla.

Vaikka sinänsä tämä lakiesitys onkin hyvä, niin yritin sitä vielä parantaa kalakantojen vahvistamisen osalta esittämällä vapaa-ajankalastajien ja ammattikalastajien verkkomäärän asettamista kahdeksan sijasta neljään, eli 120 metriin. Ely-keskus voisi kuitenkin myöntää alueellisesti poikkeuslupia muulle verkkomäärälle. Esitystäni ei kannatettu.

Esitin valiokunnassa myös mietintöön kirjattavaksi pyydettävien kalojen alamitan ja ylämitan kirjaamista asetukseen. Esitys ei mennyt läpi, kuten ei myöskään esitykseni katiskakiellosta puroissa.

Suomi on maa, jossa kalastetaan huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Kotimaisen kalan käyttö on vähäistä, ja meillä on paljon parannettavaa kalastusmatkailun kehittämisen suhteen. Onkin tärkeää seurata, toteutuuko kalastuslain henki siinä, että kalastus lisääntyy Suomessa, kalakannat vahvistuvat ja ihmiset löytävät myöskin kaikki ne mahdollisuudet, mitä vetemme meille tarjoavat.

On olennaista, että pidämme huolta vesien puhtaudesta, ja olennaista on myös, että kasvatamme lapsemme kalastuksen piiriin. Kouluilla ja kalastusjärjestöillä on tässä tehtävässä tärkeä rooli. Kalastusosaaminen ei siirry kaikkien lasten kohdalla sukupolvelta toiselle, siksi on tärkeää, että muut kalastuksesta innostuneet ja asian osaavat aikuiset välittävät tätä tärkeää taitoa tuleville sukupolville. 
 
Jaa sivu: