— Satu Hassi

Kerrotaan Pariisiin kokoontuville päättäjille: Haluamme tulevaisuuden!

Maailman hallitusten edustajat kokoontuvat ensi maanantaista alkaen Pariisiin ilmastokokoukseen, jossa on tavoitteena saada aikaan seuraava ilmastosopimus. Meidän kaikkien tulevaisuudelle on tärkeää rajoittaa ilmastonmuutos alle kahteen asteeseen, jotta ihmisyhteiskunnat voivat toimia.

YK:n asiantuntijaelimen, hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimman raportin mukaan on 1,8 prosentin riski, että planeettamme lämpenee tällä vuosisadalla kuusi astetta. Se tarkoittaisi monien valtioiden loppua. Tuntuuko 1,8 % pieneltä? Lentoliikenteessä sama riski tarkoittaisi 1500 vakavaa onnettomuutta päivässä. Emme voi hyväksyä koko inhimillisen sivilisaation olemassaololle suurempaa riskiä kuin lentämiselle tai työtapaturmille.

Ilmastotoivoa on kuitenkin nyt enemmän kun koskaan.

Suuret sijoittajat alkavat ottaa ilmastoriskit tosissaan. Esimerkiksi Norjan eläkerahasto on päättänyt irtautua kivihiilisijoituksista, samoin Nordea-pankki.

Viime vuonna kivihiilen poltto Kiinassa ja maailmassa polki paikallaan, tänä vuonna se on laskenut. Öljyn hinta on alamaissa. Shell päätti luopua Jäämeren öljyn porauksesta, koska se ei kannata.

Virta vie kohti uusiutuvaa energiaa, jonka hinnat laskevat. Monissa maissa uutta sähköntuotantoa saa edullisimmin tuulesta ja auringosta. Uuden energiateknologian hinnat ovat laskeneet rajusti. Uusi tuulivoimala tulee nyt yli puolet halvemmaksi kuin kuusi vuotta sitten, aurinkosähköä pystyy tuottamaan 70–80 prosenttia halvemmalla.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan viime vuonna melkein puolet maailman sähköntuotantoinvestoinneista tehtiin uusiutuvaan energiaan. Olemme uusiutuvan energian maailmanlaajuisen läpimurron kynnyksellä. EU-alueella valtaosa uudesta sähköntuotannosta on jo vuosien ajan ollut tuuli- ja aurinkovoimaa.

Suomalainen SITRA julkaisi tällä viikolla tutkimuksen, jonka mukaan maailman ilmastopäästöjä voidaan leikata neljänneksellä seuraavan 15 vuoden aikana ottamalla laajempaan käyttöön 17 jo nyt toimivaa keinoa, joista tärkein on uusiutuva energia.

Jopa Saudi-Arabian entinen öljyministeri sheikki Zaki Yamani on todennut, että öljyn aikakausi päättyy ennen öljyn loppumista, ei kivikausikaan päättynyt kivien loppumiseen.

Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka tuntee ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja viimeinen, joka pystyy tekemään asialle jotakin.

Pariisin neuvotteluihin mennään toiveikkain odotuksin. Mutta isoimmat kysymykset ovat vielä ratkaisematta. Kuinka suuriin päästövähennyksiin maailman valtiot sitoutuvat? Kuinka sitovia päästövähennykset ovat? Tarkistetaanko ilmastositoumusten tasoa määräajoin, jotta voidaan reagoida uusimpaan tieteelliseen tietoon ja tekniikan kehitykseen? Kuinka paljon rikkaat teollisuusmaat antavat apua kehitysmaiden ilmastotoimille ja niiden sopeutumiselle niihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, joita ei enää kyetä estämään? Sovitaanko määräaika, johon mennessä fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetetaan koko maailmassa?

Jotta näistä asioista saataisiin sellaiset päätökset, jotka mahdollistavat tulevaisuuden meille kaikille, tarvitaan sitä, että kansalaiset sanovat päättäjille: Haluamme tulevaisuuden!

Sunnuntaiksi 29. marraskuuta Pariisiin suunniteltu suurmielenosoitus on peruutettu, tiedämme kaikki, miksi. Nyt tarvitaan sitä, että kaikkialla muualla maailmassa ihmiset kokoontuvat kertomaan oman maansa ja muiden maiden johtajille: Haluamme tulevaisuuden, haluamme että teette Pariisissa sen mukaiset päätökset! Haluamme että maailmassa on toivoa. 

Osallistu sinäkin ilmastomarssille ensi sunnuntaina:

Helsinki: sunnuntaina 29.11. klo 12.30

Jyväskylä: sunnuntaina 29.11. klo 12

Oulu: lauantaina 28.11. klo 12-14

Tampere: sunnuntaina 29.11. klo 12 

Vaasa: sunnuntaina 29.11. klo 13

Virtuaalimarssi (Euroopan vihreät): https://standup4climate.org/