— Sini Terävä

Avoimuutta Vihreään ohjelmatyöhön

Vihreät ovat erikoistuneet ohjelmatyöhön: erilaisia ohjelmia löytyy reilusti puolen sataa ja yksittäisen ohjelman sivumäärä mitataan usein kaksinumeroisella luvulla. Mitä uutta annettavaa ohjelmatyöllä enää on?

Aiemmin sivussa ollutta teemaa voidaan käsitellä, uusia tavoitteita voidaan saada kirjattua paperille, uudenlaisia ideoita testattua. Tällä hetkellä tehdään kuitenkin ohjelmaa, joka pyrkii tiivistämään, löytämään Vihreän ajattelun ytimen kaikkien uusien teemojen ja ideoiden alta. Vihreille kirjoitetaan periaateohjelmaa hyväksyttäväksi puoluekokouksessa 2012.

Periaateohjelma yrittää tuoda uutta puolueelle kahdella tavalla. Ensinnäkin ohjelmatyöllä halutaan päästä käsiksi Vihreän ajattelun keskeisimpiin arvoihin ja periaatteisiin, nostaa esiin olennaisimpia kysymyksiä, jotka jäsenemme ja kannattajamme allekirjoittavat. Aiemmat periaateohjelmat ovat olleet monikymmensivuisia papereita, jotka sisältävät valtavan määrän konkreettisia poliittisia tavoitteita ja keinoja. Nyt kirjoitetaan toisenlaista paperia. Lyhyen aikavälin poliittiset tavoitteet on koottu vuonna 2010 hyväksyttyyn poliittiseen ohjelmaan. Periaateohjelmaan halutaan kiteyttää Vihreyden ydin. Ei helppo tehtävä mutta jo pelkkä aiheen pohdinta on aika ajoin hyväksi puolueelle. Mitkä arvot ohjaavat toimintaamme? Mistä periaatteista pidämme kiinni? Onko poliittiset tavoitteemme linjassa periaatteidemme kanssa?

Ohjelmaprosessi onkin toinen uutta tuova asia. Ohjelmat kirjoitetaan usein suljetuissa työryhmissä eikä työn tuloksia näytetä ennen kuin melko valmiissa muodossa. Periaateohjelmalle on valittu toinen kirjoitustapa. On meillä tälläkin kertaa työryhmä, jotta joku kantaa kokonaisvastuun ohjelman valmistumisesta. Työryhmä ei kuitenkaan kirjoita ohjelmaa yksin. Ideoita, tekstejä ja kommentteja halutaan ryhmän ulkopuolelta. Emme kuvittele, että kaikkien teemojen paras asiantuntemus löytyy työryhmästä.

Ideoiden keruu aloitettiin puoluekokouksessa 2011. Työryhmällä ei ollut juuri mitään valmiina ennen puoluekokousta vaan haimme kokouksessa käydystä keskustelusta ideoita ohjelmatyölle. Kesällä ohjelmatyöstä avattiin keskustelu puolueen foorumilla. Elokuussa jäsenistöltä kerättiin ideoita ja tekstiehdotuksia nettilomakkeella, jonka kautta saatuihin ideoihin voit tutustua esimerkiksi täällä. Kaikki nämä ideat ovat olleet käytössä työryhmän työssä.

Haluamme kuitenkin enemmän osallistumista. Syyskuun lopussa avattiin ohjelmatyölle blogi osoitteessa periaateohjelma.fi. Blogissa kerrotaan ohjelmatyön etenemisestä ja keskustellaan työssä ajankohtaisista teemoista. Ennen kaikkea blogiin tuodaan kommentoitavaksi ohjelman eri versiot. Ensimmäisiä tekstiluonnoksia löytyy jo blogista. Emme halua, että luonnokset ovat vain puolueen johtavien toimielinten nähtävillä. Haluamme, että saamme niistä palautetta, parannusideoita ja kritiikkiä keneltä tahansa kiinnostuneelta. Vihreät ajavat valtakunnan ja kunnallispolitiikkaan osallistuvaa demokratiaa ja päätöksenteon avoimuutta. Tämä ohjelmaprosessi haluaa toteuttaa noita tavoitteita Vihreiden sisäisessä toiminnassa.

Mitä ohjelmalle sitten on suunniteltu? Tässä vaiheessa työryhmässä on saatujen kommenttien pohjalta nähty keskeisiksi arvoiksi vapaus, kestävyys, yhdenvertaisuus, onnellisuus, osallisuus sekä kansainvälisyys. Rakenteeseen ja ensimmäisiin tekstiluonnoksiin pääsee tutustumaan ohjelman blogissa. Kerrohan samalla meille, mitä ajatuksia niistä syntyy.

Kirjoittaja on Vihreiden periaateohjelmatyöryhmän toinen puheenjohtaja.

Jaa sivu: