— Soininvaara Osmo

Parempi politiikka on vaihtoehto leikkauslistoille

Talouden näkymien synkentyessä on syytä varautua budjettikehysten uudelleenarviointiin. Vihreät ovat tähän valmiita. Kannatamme vahvaa hyvinvointiyhteiskuntaa emmekä halua tehdä sitä velaksi. Edessä olevan julkisen talouden vakauttamisen ei kuitenkaan tarvitse olla leikkauslistoja ja veronkorotuksia. Se voi olla myös parempaa politiikkaa.

Yhä useammin väitetään, ettei meillä enää olisi varaa hyvinvointiyhteiskuntaan. Asia on pikemminkin päinvastoin. Oli kilpailu melkein mikä hyvänsä, hyvinvointivaltiot - Pohjoismaat, Hollanti, Saksa ja Kanada - löytyvät maiden paremmuuslistausten kärjestä. Vahva sosiaaliturva, kaikille avoin koulutus ja hyvät julkiset palvelut lisäävät maiden kilpailukykyä eivätkä heikennä sitä. Periytyvä huono-osaisuus ja säätykierron hidastuminen ovat huolestuttavia merkkejä vahvuuksiemme rapautumisesta.

Toinen hälyttävä piirre on rakenteellisen työttömyyden kasvu. Jos työllisyysastettamme vertaa Ruotsiin, meiltä puuttuu työelämästä 250 000 ihmistä. Ero selittyy sillä, että Ruotsissa osatyökykyisten työllisyys on parempi ja osa-aikatyötä tehdään enemmän. Tällä on valtava merkitys julkiseen talouteen: neljännesmiljoona maksajaa enemmän ja neljännesmiljoona tulonsiirroilla elävää vähemmän!

Mitään leikkauslistoja ei tarvita, jos tämä saadaan korjatuksi.

Jos suomalaisessa työelämässä ei pysty sataprosenttiseen työpanokseen, joutuu töistä pois. Suljemme työmarkkinoiden ulkopuolelle osatyökykyiset ja myös ne, joiden osaaminen ei riitä tuottamaan elämiseen riittävää ansiotasoa. On tehtävä myös käytännössä mahdolliseksi yhdistää ansiotuloja ja tulonsiirtoja, jos ei pysty hankkimaan riittäviä ansiotuloja.

Siinä missä suomalainen isä tai äiti jää kokonaan pois töistä hoitaakseen lasta, ruotsalainen siirtyy osa-aikatyöhön. Ruotsin järjestelmässä yhtyvät päivähoidon ja kotihoidon vahvuudet. Me olemme tehneet tämän vaihtoehdon kannattamattomaksi sillä, että perhe menettää kotihoidontuen kokonaan, mutta joutuu maksamaan täysmääräisen päivähoitomaksun.

Terveyserojen kasvu ei kerro hyvää terveydenhuoltojärjestelmästämme. Terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuus vinouttaa toimintaa pahasti ja tulee kalliiksi. Tämä pitää nyt korjata. On aika luopua yksityisen hoidon sairausvakuutuskorvauksista. Yksityislääkärien käyttö ei säästä julkisen terveydenhoidon menoja vaan lisää niitä, koska yksityislääkärit ovat hanakoita lähettämään potilaitaan erikoissairaanhoitoon.

Vaikka terveyserot ovat kasvaneet, pääsääntöisesti suomalaiset ovat aiempaa terveitä ja elävät huomattavasti aiempaa pidempään. Tämä on otettava rohkeasti huomioon myös eläkepolitiikassa. Asian kanssa ei pidä aikailla ja ajatella, että nyt ei tarvitsisi tehdä mitään, koska seuraavat ikäluokat voivat sekä maksaa enemmän että olla itse töissä pidempään.

Jaa sivu: