— Soininvaara Osmo

Hyvinvointivaltiota ei pelasteta leikkauksilla vaan rakenteita uudistamalla

Suomen valmius pitää hyvinvointivaltion rakenteita ajan tasalla on heikentynyt. Melkein kaikissa taloutta ja yhteiskuntaa mittaavissa kauneuskilpailuissa olemme sijoittuneet kärkipäähän, mutta sijoitukset ovat alkaneet pudota.

Kestävyysvajeemme on yli 12 miljardia euroa. Se on selvästi suurempi kuin Italian ja Ranskan ja jopa Espanjan kestävyysvajeet. Sitä ei voi kuroa umpeen menoja leikkaamalla ja veroja korottamalla, sillä hyvinvointiyhteiskunnasta ei jäisi mitään jäljelle.

Tarvitsemme nopeasti rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäävät sekä työn kysyntää että tarjontaa.

Tulisi päästä opintoihin ilman tahdonvastaisia välivuosia, valmistua nopeammin, asevelvollisuuden laajuutta ja kestoa supistaa, sairauseläkkeelle joutumista ehkäistä, eläkkeellesiirtymistä myöhentää.

On helpotettava ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhdistämistä eikä työnnettävä työelämän ulkopuolelle niitä, joiden tuottavuus ei riitä elämiseen pelkkien ansiotulojen varassa.

Ennen kaikkea tulisi parantaa vähän koulutettujen ja osatyökykyisten työllisyyttä. Työmarkkinamme syrjivät niitä, joiden tuottavuus on alentunut esimerkiksi osaamiseen tai terveyteen liittyvien puuteiden vuoksi. Tässä olemme selvästi muita Pohjoismaita huonompia.

Moni ajattelee, että ilmastopolitiikasta on syytä tinkiä laman oloissa. Asia on päinvastoin. Ilmastopolitiikan edellyttämä teknologinen murros tulee tuottamaan valtavasti taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja. Keynesin mukaan laman aikana kannattaa rakentaa vaikka pyramideja. Investoinnit ilmaston hyväksi ovat paljon pyramideja parempi tapa ylläpitää työllisyyttä.

Lue Oden ryhmäpuheenvuoro valtiontalouden kehyksistä

 

Jaa sivu: