— Stina Nybäck

Bästa Martina Harms-Aalto,

du tror på säker inhemsk kärnkraft. Nu är det inte helt klart vad det är du syftar på. Tänker du möjligen på det sjätte kärnkraftverket som är under byggnad? Det som byggs av ett franskt bolag med mestadels utländska underleverantörer? De utländska byggarna stannar kvar tills kärnkraftverket är klart. När det blir, vet ingen säkert eftersom bygget redan är försenat p.g.a. undermålig kvalité i vissa arbetsskeden. Vi har under de senaste månaderna fått läsa om allvarliga problem i säkerhetskulturen i de svenska kärnkraftverken. Attityderna och noggrannheten i arbetet brister. Reaktorn vid Ringhals ettan tvingades stänga för ett par veckor sedan, sen även tvåan. SVT rapporterade nyligen att man påträffat drog -och alkoholpåverkad personal på samtliga svenska kärnkraftverk. Det hela har nu gått så långt att man kallat in det internationella, under FN lydande atomenergiorganet IAEA gör att granska de svenska kärnkraftverken. Branchens eget organ i Sverige, SKI har också gjort undersökningar, men dess rapporter har smusslats undan. Min slutsats är att bara ett avveklat kärnkraftverk är ett säkert kärnkraftverk. Men enligt din annons i Hbl den 18.2. tycker du Martina tydligen att vi borde tillåta urangrävningar i Öst-Nyland, bygga fler kärnkraftverk, öka elkonsuntionen och sätta oss ner och vänta på morgondagens energilösningar? Det alternativet är mycket kortsiktigt. Satsar vi nu på förnybar teknologi, nya energiformer och dessutom minskar på elkonsumtionen, är det vi som har framtidens lösningar. Det är våra jobb och vår konkurrenskraft som tryggas! Att vi dessutom bidrar till att stoppa klimatförändringen tycker jag är ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot de kommande generationerna.
Jaa sivu: