— Stina Nybäck

Neuvoa-antavat

Kaikista neuvoa-antavista ei tule hullua hurskaammaksi. Lasista niitä neuvoja ei kannata kysyä. Sen sijaan meillä länsimaissa on ollut tapana ottaa huomioon kansalaisten mielipide heitä itseään koskevissa asioissa. On ikäänkuin ajateltu, että ihmiset eivät vain ole alamaisia, jotka ovat hallinto-toimenpiteiden kohde, vaan peräti ajattelevia ihmisiä, jotka osaavat vetää johtopäätöksiä. Ja ajatella. Neuvoa-antava kansanäänestys on saanut nimensä siitä, että on tullut tilanne, kun on perusteltua kysyä kansalaisilta neuvoa. Kuinka olisi tässä tilanteessa järkevä toimia? Miten tahdotte meidän tämän asian kanssa menettelevän? Meidän edunvalvojamme eduskunnassa ja valtuustoissa eivät aina jaksa muistaa, että me tahdomme heidän valvovan etujamme. Monimutkaisessa yhteiskunnassa ihmisten edut ovat myös usein ristiriidassa toistensa kanssa. Mutta nyt on Sipoossa historiallisesti ainutlaatuinen tilanne. Kansalaiset ovat yhtä mieltä siitä, mikä on heidän etunsa. Sunnuntaina 25.helmikuuta toteutetussa kansanäänestyksessä sipoolaisista äänesti 65,6%. Mikäli myöhästyneet ja puutteelliset äänestysliput olisi hyväksytty, äänestysprosentti kipuaisi 68,4%:iin. Suomessa ei koskaan ole sattunut että kunnallisessa kansanäänestyksessä äänestysprosentti olisi noussut yli 70. Kun kaikki nämä yli 9000 ihmistä olivat äänestäneet, kävi ilmi, että 93,3% heistä oli yhtä mieltä. He eivät tahdo Helsingin tulevan ja ottavan 30 neliökilometriä oman kuntansa maita. Nyt me sipoolaiset ja 43 % helsinkiläisistä, sekä lukemattomat muut suomalaiset, jotka uskomme ja vaadimme demokratian toteutumista, tahdomme, että meidän mielipiteemme mukaan toimitaan. Tahdomme valtaan ihmisiä, jotka ymmärtävät tehtävänsä oikein: päättäjien tehtävä on kuunneella ihmisiä ja toimia tavallisten kansalaisten edun mukaisesti. Olennaisissa asioissa on älykästä kuunnella neuvoja.
Jaa sivu: