— Stina Nybäck

Paras johtajakoulutus

Kuten tiedämme, eteenpäin pyrkivät nuoret miehet menevät mielellään Reserviupseerikouluun, koska tietävät siitä olevan hyötyä uralleen. Miten armeijan hierarkinen, kyseenalaistamaton tapa johtaa auttaa siviilijohtamisessa, ei koskaan ole minulle auennut. Ehkä kyse onkin pikemmin siitä, että rekrytoijat valitsevat mielellään saman arvomaailman edustajia. Todellista johtajakoulutusta sen sijaan on työskennellä lasten kanssa. Varhaiskasvattajat ja luokanopettajat, vanhemmista puhumattakaan, kehittävät päivittäin ihmissuhde- tiimityö- ja johtamistaitojaan. Ei ole mahdollista päivästä toiseen karjua lapselle komentoja. Lasten kasvatus on paljon vaativampaa kuin asevelvollisten kouluttaminen, koska lapsille on perusteltava ohjeet, heitä on houkuteltava ja motivoitava käyttäytymään toivotulla tavalla. Ja heitä on palkittava jotta myönteinen kehitys juurtuisi. Koska yhteiskunta huomaa työhönotossa ja palkkauksessa palkita vanhemman, joka on vuosikausia kasvattanut lapsia kotona? Koska lastentarhanopettajat ja opettajat saavuttavat sellaisen palkkatason joka vastaa heidän työnsä vaativuutta ja monipuolisuutta?
Jaa sivu: