— Suvi Syrjä

Vastakkainasetteluja

Vaalikamppailuun kuuluu kärjistykset ja vastakkainasettelut. Mutta kun viisi kertaa viikossa vastaa kysymykseen "Lisäisikö kansanedustajana rahoitusta vanhustenhuoltoon vai opintotukiin" ja aina aloittaa vastauksensa, "Ettei tälläistä valintaa ole mahdollista tehdä", niin sitä alkaa väkisinkin turhautua. Tulee väistämättä mieleen, että vaikka rahanjako on hyvin keskeinen osa poliittista päätöksentekoa ja monet sosiaalituet kaipaavat korotusta niin eikö jo voitaisi keskustella siitäkin, mitä pitäisi tehdä toisin, että jaettavat rahat riittäisivät. Olisi esimerkiksi kiinnostavaa ja ehkä hedelmällisempää keskustella niistä keinoista, joilla opiskelijoiden ja vanhusten hyvinvointia edistettäisiin ja pahoinvointia ennaltaehkäistäisiin. Onko tosiaan kaikki keinot käytetty ja nykyinen järjestelmä paras mahdollinen? Ollaanko oltu liian lyhytnäköisiä ja säästetty väärissä kohdissa. Tätä kannattaa todella pohtia, ongelmia kun on paljon edullisempaa ennaltaehkäistä kuin korjata.
Jaa sivu: