— Tarja Cronberg

Kansainvälinen yhteisö heräämässä ilmastonmuutoksen työllisyysvaikutuksiin

Ekonomisti Nicholas Sternin raportti oli kattava selvitys ilmastonmuutoksen taloudellisista seuraamuksista, joka varoittaa ilmastonmuutoksen katastrofaalisista seurauksista maailmantaloudelle.

Ilmastonmuutoksen työllisyysvaikutuksista puhutaan sen sijaan kovin vähän. Asia on noussut esille hitaasti, mutta olen iloinen, että keskustelu on kuitenkin alkanut.

Ilmastonmuutoksen torjumisella nimittäin on positiivisia työllisyysvaikutuksia. Olen usein miettinyt, minne syntyy se uusi vetovoimainen klusteri, joka tulevaisuudessa tuottaa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja? Näyttäisi siltä, että se on energia- ja ympäristösektori.

Kansallisella tasolla tietoa on jo olemassa. Ministeri Pekkariselle luovutettiin vuoden alussa raportti biomassan pitkän aikavälin hyödyntämismahdollisuuksista Suomessa. Raportin mukaan bioenergia-ala tarjoaisi työmahdollisuuksia 12 500 henkilötyövuotta lisää, eniten biopolttoaineiden tuotannossa, korjuussa, kuljetuksessa ja energian tuotantolaitoksissa. Työpaikkoja syntyy myös koneiden ja laitteiden kehittämisessä.

Jokainen bioenergialla tuotettu terawattitunti luo 300 uutta työpaikkaa. Se on jo merkittävä työllistäjä tulevaisuudessa. Sadan megawatin kotimainen tuulipuisto synnyttäisi tuhat henkilötyövuotta. Miten tällaisen mahdollisuuden voisi ohittaa työllisyyspolitiikassa?

Kansainvälinen yhteisö on heräämässä tähän tosiasiaan. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n pääjohtaja Juan Somavia on nostanut esille raportissaan ja kokouksissa ilmastonmuutoksen globaalina ilmiönä, joka vaikuttaa työhön ja sen luonteeseen. Hän on myös huomauttaa, että historia opettaa, että muutoksen edessä kannattaa olla itse aktiivinen.

Portugalin puheenjohtajuuskauden epävirallisessa työministereiden kokouksessa totesin puheessani, että ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen politiikat tulisi huomioida eurooppalaisen työllisyysstrategian uudistamistyössä. Saksan varakansleri ja työministeri Franz Muentefering tuki tätä näkemystä omassa puheessaan. Hän mainitsi miten Saksassa rakennusteollisuudessa rakennusten energiatehokkuus tulee luomaan työpaikkoja.

Myös Suomessa on aika nostaa työllisyysvaikutukset osaksi ilmastonmuutoskeskustelua. Sillä uusiutuvat energiamuodot työllistävät, kun taas ydinvoima ja muu energiatuotanto ei samaan yllä.

Jaa sivu: