— Tarja Cronberg

Historiallinen työvoitto sivareille

Vihreiden pitkän ajan tavoite on ollut parantaa siviilipalveluksen valitsevien asemaa. Hallitus onkin päättänyt uudistaa siviilipalveluslain, ja lain sisällöstä päästiin budjettiriihessä yksimielisyyteen.

Sivarit ovat olleet epätasa-arvoisessa asemassa mm. asumisen kustannusten suhteen. Palveluspaikka on joutunut kustantamaan asumisen kokonaisuudessaan itse. Tämä tulee muuttumaan. Aion antaa esityksen laista, jolla valtio kustantaa osan asumiskustannuksista.

Toinen häpeätarha on ollut siviilipalveluksen kesto. 13 kuukautta on kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjenkin mukaan rangaistusluonteinen. Se on 4,5 kk pidempi kuin keskimääräinen varuspalvelus ja 7 kuukautta pidempi kuin yleisin varusmiespalvelusaika. Tilanne on ollut kestämätön.

Siviilipalvelusaika tullaan nyt lyhentämään 12 kuukauteen. Mielestäni lyhennys olisi voinut olla suurempikin, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan. Lisäksi keskusteluissa mukana ollutta pakollista kertauskoulutusjaksoa ei tule. Se tekee 12 kuukauden palvelusjakson mielestäni hyväksyttäväksi.

Tärkeintä siviilipalveluksen kehittämisessä on koulutuksen sisällön uudistaminen. Yleissivistävän koulutuksen rinnalle tulee mm palo- ja pelastustoimeen liittyvää koulutusta. Se antaa valmiuksia vaikkapa ympäristökatastrofien pelastustoimintaan.

Lisäksi sivarit vapautetaan kriisiajalla puolustusvoimain määräysvallasta. Tämä on tärkeää aseettoman palveluksen valinneille.

Jaa sivu: