— Tarja Cronberg

Venäjä, Venäjä, Venäjä – suoraa puhetta?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen peräänkuuluttaa suoraa puhetta Suomen ulkopolitiikasta. Taustalla on puolustusministeri Jyri Häkämiehen puhe Yhdysvalloissa jossa tämä totesi, että Suomen turvallisuusuhkia on kolme: Venäjä, Venäjä, Venäjä. Mutta onko tämä suoraa puhetta ja jos on, minkälaista?

Ministeri Häkämies korosti Yhdysvalloissa pitämässään puheessa Suomen puolustuksen merkitystä. Hänen mukaansa Suomi tarvitsee vahvaa kansallista puolustusta, kykyä koko maan puolustamiseen. Ministerin puheenvuorosta välittyy vahva sotilaallisen puolustuksen käsitys, johon liittyvät alueellinen puolustus ja yleinen asevelvollisuus. Venäjästä puolestaan todetaan, että Venäjä vahvistaa nyt sotilaallista voimaansa öljy- ja kaasuvarojen turvin. Ministeri kysyy olisiko Venäjä valmis käyttämään tätä voimaansa myös lähialueillaan. Vertauksenomaisesti puheessa viitataan Viron patsaskiistaan, pohjoisnavalle tehtyyn tutkimusretkeen ja Kuolan niemimaan sotilaalliseen merkitykseen. Yhteenvedossa Häkämies toteaa, että Venäjä ei ole Suomelle sotilaallinen uhka, mutta jatkaa heti perään, että geopolitiikka on palaamassa takaisin ja palaamassa vahvasti: ”Geopolitiikka on takaisin ja sen on takaisin voimalla, ja meillä joilla on vastuu Suomen kansallisesta puolustuksesta on vedettävä tietyt johtopäätökset”. Puhe on kiistämättä ristiriitainen ja antaa aihetta ihmetykseen.

Olen Häkämiehen kanssa samaa mieltä siitä, että turvallisuusuhka – mutta ei siis sotilaallinen – on Venäjä, Venäjä, Venäjä. Venäjä on Suomen energiahuollolle uhka, jos se päättää lopettaa tai rajoittaa Suomen kaasutoimituksia. Olemmehan lähes täysin naapurin kaasusta riippuvaisia. Venäjä on myös uhka ympäristömme turvallisuudelle. Lähialueiden ydinvoimalat ovat selkeä riskitekijä. Kolmas uhka liittyy suomen talouskehitykseen. N-liiton romahdettua Suomi joutui lamaan. Mikäli Venäjän talous jostain syystä romahtaisi, olisi sillä seurausvaikutuksia myös Suomen talouteen.

Kysymys kuuluukin miksi ministeri Häkämies puhui epäsuoraan Suomen sotilaallisesta turvallisuudesta liittämällä sen Venäjän turvallisuusuhkaan? Venäjä on myös minun mielestäni Suomelle turvallisuusuhka, mutta edellä mainitsemani kolme uhkaa eivät liity sotilaalliseen uhkaan. Niitä uhkia vastaan ei puolustauduta yleisellä asevelvollisuudella eikä alueellisella puolustuksella. Ne voivat olla merkki geopolitiikan paluusta, mutta aivan toisessa mielessä kuin ministeri Häkämies asian ymmärtää. Energiahuoltoon, ympäristön turvallisuuteen ja talouteen liittyvien uhkakuvien torjuminen vaatii nimenomaan ja ennen kaikkea yhteistyötä, yhteistyötä ja yhteistyötä.

Jaa sivu: