— Tarja Cronberg

Liikenteen päästöjä suitsitaan

Hallituksen autoilun verotuksesta tekemä esitys uudistaa auto- ja ajoneuvoverot hiilidioksidiperusteisiksi.

Tämä on merkittävä rakenteellinen uudistus, jonka ensisijaisena tavoitteena on liikenteen ilmastopäästöjen vähentäminen.

Tavoitteeseen pyritään porrastamalla auto- ja ajoneuvovero päästöjen mukaan tavalla, joka suosii vähemmän päästävien autojen hankintaa ja käyttöä.

Ajoneuvoveron osalta muutos on lähes neutraali keskivertoautoilijalle. Esimerkiksi syrjäseudulla asuva voi jatkossakin ajaa tavallisella vanhalla autolla. Niille kuluttajille, jotka haluavat vähentää autoilunsa päästöjä uudistus tarjoaa veroporkkanaa.

Esityksestä hyötyy ilmaston ohella väistämättä myös autokauppa. Suomen autokanta on Euroopan vanhimpia. Liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää autokannan uusiutumista, mutta ei millaiseksi tahansa, vaan pienikulutuksisten autojen suuntaan. Se ei onnistu ilman verotuksen rakenteen radikaalia uudistamista.

Miksi Vihreät antoi tukensa päätökselle? Esitys vastaa Vihreiden käsitystä siitä, mihin suuntaan autoilun verotuksen rakennetta on kehitettävä. Uudistus mahdollistaa jatkossa entistä paremman reagoinnin esimerkiksi päästönormien kiristymiseen.

Tiedostamme sen, että esityksen seurauksena autoistuminen voi lisääntyä. Esitykseen kuitenkin liitettiin lausuma, jossa todetaan, että sen vaikutuksia liikenteen ilmastopäästöihin seurataan. Mikäli odotukset eivät toteudu, puututaan kehitykseen korjaavin toimenpitein, jollainen voi olla esimerkiksi polttoaineveron korottaminen.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että verouudistuksen lisäksi hallitus päätti suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuen aikaistamisesta vuoteen 2009. Tämä vastaa Vihreiden tavoitteita. Joukkoliikenteen käytön edistäminen on erottamaton osa liikenteen ilmastopäästöjen vähentämisen kokonaisuutta.

Jaa sivu: