— Tarja Cronberg

Sipoonkorven suojeluun vauhtia

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös hylätä valitukset Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntajaon muutoksesta vahvisti valtioneuvoston kesäkuussa tekemän päätöksen lainmukaisuuden. Ratkaisu oli odotettu.

Sipoon lounaisosasta ja Vantaan Västerkullan kiilasta tulee näin ollen osa Helsinkiä. Alueliitos mahdollistaa yhtä aikaa monta asiaa.

Ensinnäkin liitos tekee mahdolliseksi Sipoonkorven kansallispuiston perustamisen. Toisaalta itään avautuva kasvusuunta mahdollistaa pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen kehittämisen kestävän kehityksen mukaisesti tiiviinä ja joukkoliikennepainotteisena. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on ylipäätään välttämätön edellytys koko pääkaupunkiseudun ilmastopäästöjen kuriin saamiselle.

Ilman toimivaa joukkoliikennettä Länsi-Sipoon kehittämistä koskevissa tavoitteissa ei onnistuta. Joukkoliikennepainotteisuus tarkoittaa suomeksi sanottuna metron jatkamista itään. Sipoon metron tulee nyt sisältyä myös liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevaan liikennepoliittiseen selontekoon.

Erityisesti huoleni koskee Sipoonkorven eteläosien suojelua. Kaikkein voimakkaimmat maankäytön ja rakentamisen paineet kohdistuvat liitoksen myötä juuri Sipoonkorven eteläosiin. Koska kansallispuiston perustaminen ei käy kädenkäänteessä, on Sipoonkorven eteläosien suojelun oltava lähtökohtana niin alueen kaavoituksessa kuin metrolinjauksessa. Toisin sanoen Helsingin on sovitettava alueen kaavoitus ja kehittäminen huolellisesti yhteen alueen merkittävien luonto- ja virkistysarvojen kanssa.

Sipoonkorven suojelu kuuluu osaltaan myös ympäristöministeriön vastuulle. Sen on nyt pikimmiten tehtävä hallitusohjelmaan kirjattu selvitys Sipoonkorven kansallispuiston perustamisen mahdollisuuksista.

Jaa sivu: