— Tarja Cronberg

Suomella on paljon mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen

EU:n komission Suomelle esittämä uusiutuvan energian kulutuksen lisääminen vajaalla 10 prosenttiyksiköllä 38 prosenttiin on täysin mahdollinen saavuttaa.

Uusiutuvien energioiden käyttö on tutkimusten mukaan Suomessa mahdollista lisätä yli 40 prosenttiin. Tämä edellyttää energiankulutuksen kasvun pysäyttämistä ja taittamista vuoden 2006 tasolle.

Valtaosa Suomen nykyisestä uusiutuvien energioiden osuudesta muodostuu sellu- ja paperiteollisuuden sivutuotteista. Jos ne lasketaan pois, jää uusiutuvan energian osuus reilusti alle 10 prosentin.

Meillä on siten vielä paljon kirittävää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Esimerkiksi tuulivoima on Suomessa vielä lähes käyttämätön potentiaali, olemme sen hyödyntäjänä EU:n vanhojen jäsenmaiden hännillä. Tuulivoiman tuotanto on mahdollista 20-30 -kertaistaa vuoteen 2020 mennessä.

Komission esitys tulee voimakkaasti lisäämään uusiutuvien energioiden sekä energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntää koko EU:n alueella. Esitys tulee vahvistamaan ympäristöteknologian teollisuudenalan kehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja.

 Lue tiedote aiheesta.

Jaa sivu: