— Tarja Cronberg

Vapaavuori asettaa vanhanaikaisesti vastakkain maakunnat ja metropolin

On täysin kivikautista asettaa vastakkain alueiden kehittäminen ja metropolipolitiikan tavoitteet.

Näin ministeri Vapaavuori tekee blogissaan 3.1.2008.

Koko maan ja erilaisten alueiden tasapainoinen tukeminen vaatii eri toimenpiteitä eri puolilla Suomea. Se mikä toimii pääkaupunkiseudulla, ei välttämättä toimi Utsjoella. Hallituksen on katsottava koko maan etua pitkällä tähtäimellä. Taantuva kehitys muualla maassa ei hyödytä pääkaupunkiseudun kehitystä.

Hallitusohjelman mukaisesti olen sitoutunut kehittämään pääkaupunkiseutua valtakunnan veturina.

Vastakkainasettelun sijaan pitäisi keskustella siitä, miten pääkaupunkiseudun hajautuva yhdyskuntarakenne saadaan ekologisesti kestävämmälle pohjalle. Riittävä ja kohtuuhintainen asuntotuotanto, raideliikenteen varaan rakentuva kaupunkirakenne, pääkaupunkiseudun kuntien yhdistäminen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen – näistä minä haluaisin Vapaavuoren kanssa keskustella.

Hallitus sopi iltakoulussaan syyskuussa, että tavoitteena on 4 000-8 000 työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuneina vuoteen 2015 mennessä.

Tätä määrää ei enää saavuteta pelkästään etsimällä ministeriöiden tukitoimille uusia paikkoja. Haluankin haastaa ministeri Vapaavuoren miettimään omalta hallinnonalaltaan hyviä alueellistamiskohteita hallitusohjelman mukaisesti.

Jaa sivu: