— Tarja Cronberg

Poliittista energiantuhlausta

Pohjoisten jokien tekoaltaiden ympärillä käytävälle keskustelulle on pantava piste. Hallitusohjelma on kysymyksessä täysin yksiselitteinen.

Allaspuheilla luodaan vain jatkuvaa epävarmuutta ja ahdinkoa näillä alueilla asuville ihmisille.

Olemme sitoutuneet hallitusohjelmassa olemassa olevan vesivoiman tehostamiseen. Siten saadaan huomattavasti enemmän energiaa kuin kiistanalaisilla hankkeilla. Aiotut tekoaltaat ovat uusiutuvan energian määrältään lähes mitättömiä: energian kulutuksesta ne kattaisivat alle kaksi promillea.

Toisin kuin on väitetty, mittavakaan tuulivoiman lisääminen ei edellytä uutta säätövoimaa. Tuulivoima-alan oman arvion mukaan 10 prosenttia Suomen sähköstä voitaisiin tuottaa tuulivoimalla vuoteen 2020 mennessä, ja tällöin nykyinen muu tuotantokapasiteetti riittäisi hyvin säätövoimaksi.

Vaikka allashankkeita on kaupiteltu myös ilmastoperusteilla, niiden rakentaminen ei ole perustelua ilmastopoliittisestikaan: altaat lähinnä kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta niiden omien metaanipäästöjen vuoksi.

Vuotoksen allas on todettu lainvastaiseksi hankkeeksi siksi, että se tuhoaisi merkittäviä luonnonarvoja. Ei voida ajatella että luonnonsuojelutavoitteissa siirrytään yhtäkkiä vuosikymmeniä taaksepäin.

Jaa sivu: