— Tarja Cronberg

Tervetuloa järkivihreys

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen ilmoittautui eilen järkivihreäksi. Toivotan hallituskumppanin tervetulleeksi vihertyvien puolueiden joukkoon!

Suunnanmuutos varmasti helpottaa myös monin tavoin hallitusyhteistyötä. Edessä on isoja ratkaisuja mm. ilmastopolitiikassa.

Mitä järkivihreys minun mielestäni on? Meille Vihreille se on julkisen liikenteen käytön tekemistä houkuttelevaksi ja mahdolliseksi. Se tapahtuu ennen kaikkea lisäämällä raideliikennettä, ei piiloedistämällä yksityisautoilua, mitä tierakennushankkeet väistämättä tarkoittavat. Se on uusiutuvan energian voimakasta lisäämistä, ei lisää ydinvoimaa. Se ei siis ole altaiden rakentamista suojelluille alueille, mitä Vuotoksen tai Kollajan altaiden rakentaminen tarkoittaisi. Se ei myöskään ole satsaamista jätteenpolttoon, vaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja uusiokäytön tehostamista.  

Erityisen iloinen olen Kataisen syöttötariffiavauksesta. Hän on vihdoin viimein ymmärtänyt, että Kokoomuksen täytyy lieventää kantaa syöttötariffeihin. Tähän saakka kokoomus on myötäillyt teollisuuden syöttötariffeille kielteisiä näkemyksiä. Jyrkällä suhtautumisellaan syöttötariffeihin kokoomus olisi ennen pitkää ajanut itsensä nurkkaan uusiutuvien edistämisen mahdollisuuksien suhteen. Tuulivoiman käytön merkittävä lisääminen kun ei onnistu ilman markkinaehtoisia keinoja. Näistä syöttötariffi on osoittautunut ylivoimaisesti parhaaksi. Ilman tuulivoiman merkittävää lisäämistä emme pysty saavuttamaan EU-komission meille asettamaa uusiutuvien käytön lisäystavoitetta.

Ydinvoiman lisärakentaminen viivyttää väistämättä edessä olevaa siirtymistä energiapiheihin tuotanto- ja kulutustapoihin. Suomalaisen elinkenoelämän  etu olisi, että energiapolitiikassa kulkisimme mieluummin edellä kuin jäljessä. Olemme jo jäämässä jälkeen voimakkaasti kasvussa olevista puhtaan teknologian maailmanmarkkinoista. Etulinjassa kulkevat satsaavat nyt uusiutuviin energialähteisiin, tuuleen, metsä- Ja peltobiomassaan sekä aurinkoon.

Ps. Ilonaiheet jatkuvat: Tervetuloa myös SDP:lle viherpuolueiden perheeseen!

Jaa sivu: