— Tarja Cronberg

Suhteemme NATO-jäsenyyteen ei ole muuttunut

Vihreät on rauhan puolue. Tuemme konfliktien ennaltaehkäisyä, emme sotilaallista voimankäyttöä. Kannatamme laajaa turvallisuuskäsitystä, johon sisältyy aseellisten konfliktien lisäksi niin suuronnettomuudet, ympäristökatastrofit kuin terroristihyökkäykset.

Konfliktien jälkeisessä jälleenrakentamisessa meille on tärkeätä toimiva oikeuslaitos, turvallinen elinympäristö ja työpaikat, ei asevoimien kehittäminen.

Kantamme NATOon on selkeän kielteinen. Keskustelimme syksyllä valtuuskunnassa Suomen osallistumisesta NRF-joukkoihin ja vastauksemme oli ei. Tilanne on nyt uusi, sillä NATO on muuttanut NRF-konseptiaan merkittävästi. Aiemmin kyse oli joukoista, jotka muodostuisivat paristakymmenestätuhannesta sotilaasta, joista osa olisi aina valmiusvuorossa. Rauhankumppanimaiden osallistuminen valmiusvuoroihin olisi tehnyt päätöksenteosta vaikean. Olisiko valmiusvuorossa olevalla maalla ollut mahdollisuutta irtautua, jos tiettyyn operaatioon ei olisi haluttu osallistua? Myös poliittisen painostuksen rooli olisi ollut päätöksentekoon liittyvä jatkuva riski.

Hallitus päätti tänään ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa Suomen osallistumisesta NRF-joukkoja täydentävään toimintaan. Kyse on varsinaisia NATO:n jäsenvaltioiden nopean toiminnan joukkoja ns. ydinjoukkoja täydentävistä joukoista. Uusi konsepti, jota nyt ollaan kehittämässä, on ikään kuin vesitetty versio aiemmasta. Ja mikä tärkeintä, NRF-joukkojen täydentävään toimintaan osallistuminen ei ole silta NATO-jäsenyyteen.

Vihreä eduskuntaryhmä on käynyt keskustelua täydennysjoukkoihin osallistumisesta useampaan kertaan, ja eilen päädyimme myönteiseen kantaan. Ratkaiseva peruste oli NRF-joukkoihin osallistumisen muuttuminen löyhempään suuntaan. NATO-maat muodostavat ydinjoukot, joille kumppanimaat asettavat täydentäviä joukkoja tai täydentävää kalustoa. Kumppanimaiden osallistumismahdollisuudet ovat siten aiempaa monipuolisempia ja joustavampia. Tällä tarkoitan, että kyse on täydentäviin joukkoihin osallistumisesta, päivystysvuoroon osallistuminen ei ole välttämätöntä, kumppanimaa voi joustavasti päättää millä tavalla ja mihin operaatioihin haluaa osallistua. Kuhunkin vaiheeseen siirtyminen tapahtuu sekä Naton että kumppanimaan omasta, kansallisten menettelyjen mukaisesta päätöksestä. Samalla voidaan arvioida myös operaation kustannukset omalla kohdalla.

Päätös oli vaikea. Pohdimme pitkään, onko joukkoihin osallistuminen välttämätöntä meille kumppanimaana. Riittävätkö rajalliset resurssimme sekä EU:n nopean toiminnan joukkoihin että NRF-joukkoihin osallistumiseen. Toisaalta, olemme jo mukana NATO-operaatioissa ja harjoittelemme yhdessä NRF-joukkojen kanssa. EU:n nopean toiminnan joukot käyttävät NRF-joukkoja mm. harjoituskapasiteettina, joten NRF-joukkoihin osallistuminen tukee myös toimintaamme EU:ssa. Lisäksi, kun päätös täydentäviin joukkoihin osallistumisesta tehdään erikseen kunkin operaation kohdalla, meillä säilyvät hallinnassa myös kustannukset.

Vihreät ovat olleet tukemassa Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Nykyisen kaltaisen kriisinhallintatoiminnan tehokas ja monipuolinen ylläpitäminen edellyttää kuitenkin kiinteätä yhteistyötä muiden maiden kanssa sekä riittävän tiheää operaatioihin osallistumista, siksi päädyimme tukemaan NRF:n täydentäviin joukkoihin osallistumista.

Monet näkevät NRF-joukot ensiaskeleena kohti NATO-jäsenyyttä. Siinä on kuitenkin kohdallamme selkeä palomuuri: tiivistämme yhteistyötä rauhankumppanina, mutta suhteemme NATO-jäsenyyteen ei muutu.

Jaa sivu: