— Tarja Cronberg

Hyvää vihreää vappua!

Muutosta on ilmassa, kun SDP:n puheenjohtajakandidaatti, pitkän linjan demari Erkki Tuomioja haluaa poistaa vappurituaalit vanhentuneina. Vanhat rituaalit joutavat totta vie romukoppaan!

Elämme keskellä työn murrosta. Työelämän nopean muutoksen taustalta löytyvät teknologian kehitys ja globalisaatio. Vanhat työelämän säännöt eivät enää juurikaan päde, mutta mitä on tarjottavana tilalle? Vihreillä on. Siksi tämä on juuri oikea aika nostaa esiin vihreä näkökulma työhön ja vappuun.

Vihreä työpolitiikka perustuu työn ja muun elämän yhteensovittamiseen ja työajan lyhentämiseen, sillä tarvitsemme enemmän aikaa kuin roinaa. Ei ole laitaa siinä, että joka kolmas suomalainen nukkuu yönsä huonosti pääosin työstressin takia. Työssä pitää myös voida viihtyä ja kokea olonsa turvalliseksi.

Työn murros näkyy esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden lisääntymisenä, uusina työn muotoina ja tietotyön lisääntymisenä. Murroksen myötä ovat kasvaneet myös ongelmat: työperäiseen masennukseen sairastuva on yhä useammin nainen, nuorempi, koulutetumpi ja paremmin palkattu. Muutoksen yhteinen tekijä kaikille työntekijöille on siinä, että palkkatyön epävarmuus kasvaa.  

Luovasta taloudesta odotetaan Suomelle uutta veturia. Luovien alojen kasvu on viime vuosina ollut vahvaa ja odotuksille on siksi perusteita. Luovien töiden tekijöille, yrittäjille ja näkijöille on luotava kannustava ympäristö toimia. Byrokratia ei saa ajaa tekijöitä mahdottomiin tilanteisiin vain ymmärtämättömyyden takia. Tästä hyvänä esimerkkinä käyvät tieteen ja taiteen alojen apurahansaajat, joiden työttömyys- ja sosiaaliturvaa nyt vihdoin viimein ollaan Vihreiden tavoitteiden mukaisesti parantamassa.

Määräaikaiset työsuhteet tuovat epävarmuutta elämään. Tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi laki, jonka tavoitteena on vähentää perusteettomasti solmittuja määräaikaisia työsuhteita. Sen mukaan työnantajan on sakon uhalla esitettävä määräaikaisuuden perusteet työntekijälle. Tämä luo avoimuutta työpaikoille. Määräaikaisten asemaa pitää kuitenkin edelleen parantaa. Ei voi olla oikein, että työnantaja saa nauttia määräaikaisten työntekijöiden tuomista joustoista, mutta työntekijän turva on heikko.

On myös paljon ihmisiä, jotka ovat työelämän ulkopuolella joko työnhakijoina tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Meillä on tarkka raja työelämän ja työelämän ulkopuolisuuden välillä. Työelämässä joko ollaan tai ei olla, vaihtoehdot ovat on – off. Tämän rajan pitäisi olla joustavampi.

Tavoitteena pitää olla, että työkyvyttömyyseläkkeeltä tulevat ihmiset voisivat halutessaan palata työelämään turvallisesti, osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti, ilman eläkkeen menettämisen pelkoa. Myös vammaisten ja osatyökykyisten työn tekemisen edellytys ovat joustavat työajat. Sama koskee ikääntyviä.

Uskon, että joustavammalla työelämällä saisimme ihmiset jaksamaan paremmin työelämässä ja nukkumaan paremmin yönsä.

Hauskaa Vappua!

Jaa sivu: