— Tarja Cronberg

Välitilinpäätös

Sinivihreälle hallitukselle tuli lauantaina ikää yksi vuosi. Mitä me Vihreät olemme hallituksessa saaneet aikaan? Tämä kysymys askarrutti monien mieltä myös viikonloppuna Vihreän valtuuskunnan kokouksessa Kemissä. Asetimmehan hallituksen politiikalle lukuisia vihreitä tavoitteita, joiden toteutumista voidaan nyt jo hieman arvioida. On vihreän hallituspolitiikan välitilinpäätöksen aika.

Vihreät tavoitteet voidaan jakaa kolmeen ”pakettiin”: ilmaston- ja ympäristönsuojelu, ihmisten hyvinvointi ja muut asiat.

Ilmasto- ja energiapolitiikassa on tuuli kääntynyt, kirjaimellisesti. Energiankäytön tehostamisen merkitys nousee keskeiseen rooliin tavoiteltaessa EU:n Suomelle asettamaa uusiutuvien energioiden lisäämistavoitetta. Mitä pienemmän energiankulutuksen varaan pystymme rakentamaan hyvinvointimme, sitä varmemmin menestymme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hallitusohjelmaan Vihreät saivat kirjauksen siitä, että energiankulutuksen kasvu on pyrittävä taittamaan. Kunnianhimoinen tavoitteenasettelu ilmastopolitiikassa turvaa myös tulevaisuuden kilpailukykymme maailmanmarkkinoilla. Näissä asioissa Vihreät kulkevat EU:n kanssa käsi kädessä. Hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia on parhaillaan valmisteilla ja sitä koskevia saavutuksia on mahdollista arvioida vasta myöhemmin.

Vuotoksen altaan rakentamista emme missään tilanteessa tule hyväksymään, se lienee kaikille käynyt selväksi. Altaan vastustaminen on itse asiassa välttämätöntä myös ilmastonsuojelumielessä, koska allas aiheuttaisi merkittäviä ilmasto- ja ympäristöongelmia. Etelä-Suomen metsien suojelun lisääminen on sekin tärkeää metsien monimuotoisuuden suojelun turvaamiseksi. Monimuotoisuuden suojelu on sitä tärkeämpää, mitä enemmän metsien hakkuita lisätään. Saimme Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman METSO:n tarvitsemaa rahoitusta kehysneuvotteluissa lisättyä, mutta emme riittävästi. Rahoituksen tasoon tullaan varmasti palaamaan vielä tämän hallituksen kaudella.

Ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon edistäminen on yksi tämän hallituksen painopisteitä. Olen yhtä mieltä pääministeri Matti Vanhasen kanssa siitä, että tämä hallitus tekee monessa mielessä edeltäjiään sosiaalisempaa politiikkaa. Hallitusohjelma sisältää lukuisia parannuksia sosiaaliturvan tasoon ja ne tullaan toteuttamaan ohjelmaan kirjatussa aikataulussa ja laajuudessa. Niitä koskevat saavutukset saatiin aikaiseksi jo hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelmakirjausten lisäksi olemme pystyneet vaikuttamaan siihen, että päivähoidon 0-maksuluokka säilyy ja itse asiassa laajenee, ja pienituloisten perheiden päivähoitomaksut laskevat nykyisestä. Uudistus on edullinen suurelle osalle yksinhuoltajista ja se kohtelee aiempaa reilummin monilapsisia perheitä.

Myös apurahansaajien työttömyys-, eläke- ja sosiaaliturvan järjestämisen periaatteista on päästy sopimukseen. Pyrimme myös edesauttamaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia halutessaan palata työelämään. Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämiseen tarkoitetut varat saimme neuvoteltua kaksinkertaisiksi aiempaan tasoon verrattuna.

Meille tärkeä hanke perheen sisäisestä adoptiosta valmistunee syksyyn mennessä oikeusministeriöstä. Perheiden hyvinvointia ei voi eikä pidä mitata pelkästään rahalla.

Vaalilain uudistaminen kuuluu sekin oikeusministeri Braxille, ja siinäkin odotuksemme ovat korkealla. Vihreät ovat jo pitkään ajaneet vahvempaa parlamentarismia ja kansalaisten parempaa kuulemista. Näihin paneudutaan ministeri Braxin johdolla työryhmässä, joka valmistelee työtä syksyllä asetettavalle parlamentaariselle seurantaryhmälle.

Minun ajastani leijonanosa meni kuluneen vuoden aikana uuden ministeriön perustamiseen. Uudistus oli kuitenkin tulevaisuuden kannalta tärkeä rakenteellinen uudistus ennen kaikkea siksi, että jatkossa saisimme työpaikat ja työntekijät kohtaamaan toisensa paremmin. Tämän tärkeys korostuu sitä mukaa, kun työvoimapula alkaa todella näkyä. Uudessa ministeriössä työministeriön tehtäviin kuuluu paitsi työvoimapolitiikan, myös yrittäjyysasioiden hoitaminen. Erityisesti olen paneutunut naisyrittäjyyden edellytysten parantamiseen.

Vihreän työministerin myötä saimme myös vuosien yrityksen jälkeen lyhennettyä siviilipalvelusta kuukaudella 12 kuukauteen. Jatkossa valtio myös osallistuu siviilipalveluksessa olevien asumiskustannuksiin.

Mielestäni Vihreät ovat saaneet jo tällä lyhyellä hallitustaipaleella tuloksia aikaan, vaikka toki olemme myös joutuneet joustamaan joistain tavoitteistamme. Suurimmat haasteet ovat kuitenkin vielä edessä. Näistä merkittävimpänä näen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapoliittisen ohjelman, jonka pitäisi valmistua syysistuntokauden alkuun mennessä. Toisena haasteena pidän sosiaaliturvan uudistustyötä, jota valmistellaan parhaillaan niin sanotussa SATA-komiteassa.

Jaa sivu: