— Tarja Cronberg

Rohkeasti Vihreä!

Vihreät haluavat kunnallispolitiikkaan rohkeutta, suoraselkäisyyttä ja reiluja, avoimia pelisääntöjä.

Vaaliohjelmassa peräänkuulutamme kunnilta ilmastovastuuta, valinnanvapautta ja oikeudenmukaisuutta. Lähdemme vaaleihin teemoilla, jotka koskettavat kuntalaisia, meitä kaikkia.

Vihreässä kunnassa turha energiankulutus on laitettu kuriin ja kuntien energiantuotantolaitokset tuottavat energiaa uusiutuvilla. Keskustojen liepeillä olevat asuinalueet on kaavoitettu tiiviisti ja viihtyisästi kaukolämpöverkon varrelle.

Tiiviisti rakennetussa kunnassa matkat pystyy taittamaan sujuvasti kävellen tai pyöräillen. Linja-auton tai junan käyttämiseen kannustetaan pitämällä matkalipun hinta kilpailukykyisenä. Tämä on käytännön ilmastovastuuta kuntatasolla.

Vihreässä kunnassa päiväkotien, koulun ja terveyskeskusten palvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin. Palvelujen laatu tarkoittaa myös ongelmien ennaltaehkäisemistä. Sitä, että nuoret saavat ajoissa hoitoa mielenterveysongelmiin. Sitä, että vanhukset saavat apua kotiin ja riittävää hoitoa, mikäli kotona selviytyminen ei enää ole mahdollista. Sitä, että päivähoito taipuu perheiden tarpeisiin ja päiväkodeissa ja kouluissa on riittävästi henkilökuntaa. Näistä elementeistä syntyy valinnanvapaus.

Vihreämpi kunta on oikeudenmukainen ja tarjoaa tasavertaisen elämisen mahdollisuudet kaikille sukupuoleen, ikään tai ihonväriin katsomatta. Yhteisöllisyyttä tuetaan. Ketään ei jätetä yksin. Koska tarvitsemme lisää työtätekeviä käsiä, tänne tulevien maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan aktiivisesti ja kielikoulutusta tarjotaan kaikille. Näillä toimilla turvataan oikeudenmukaisuutta.

Lähdemme kunnallisvaaleihin hyvästä asemasta. Jäsenmäärämme on kasvanut ennätyksellisen suureksi ja vaaleissa ehdolle asetetaan ennätyksellinen määrä vihreitä ehdokkaita. Hyvä niin, sillä kaikki puolueet tarvitsevat uusia tekijöitä ja näkijöitä riveihinsä. Vihreät ovat onnistuneet tässä erityisen hyvin.

On myös hyvä huomata, että meidän riveissämme ehdokkaiden on mahdollisuus menestyä myös pienellä vaalibudjetilla. Puolueen vaalirahoitus on avointa ja läpinäkyvää ja tätä edellytämme myös ehdokkailtamme.

Me Vihreät olemme kunnallisessa päätöksenteossa monissa asioissa edelläkävijöitä. Juuri siksi lähdemme myös näihin kunnallisvaaleihin rohkeilla teemoilla, rohkeiden ihmisten voimin tavoittelemaan voittoa!

Jaa sivu: