— Tarja Cronberg

Metsien vihreät timantit

Aiemmin puhuttiin metsien ”vihreästä kullasta”. Iskulauseena oli ”Suomi elää metsästä”. Näillä tarkoitettiin, että metsiä kasvatetaan ja puuta korjataan sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin. Se on ollut menestystarina näihin päiviin saakka. Nyt ei näytä hyvältä.

Viime viikkoina olemme lukeneet vanhojen metsäteollisuuspaikkakuntien murroksesta. Minä työministeriä ja muu hallitus olemme vastanneet ajankohtaiseen kriisiin monin toimenpitein, mutta syyt kriisiin ovat syvällä.
Eniten metsienkäyttöä haastaa globalisaatio. Paperin markkinat ja selluntuotanto kasvavat muualla kuin Euroopassa. Puu kasvaa nopeasti Etelä-Amerikassa. Teollisuus investoi muualle markkinoiden, ei isänmaan edun näkökulmasta.

Me tarvitsemme selvästi uudenlaista metsätaloutta. Vihreät haluavat pelastaa metsätalouden Suomessa. Me uskomme, että sellu- ja paperiteollisuutta säilyy edelleen, mutta haluamme osoittaa uusia suuntia. Haluamme nostaa huomion keskipisteeksi ensimmäisen jalostusasteen ”vihreän kullan” lisäksi korkeamman jalostusasteen ”vihreät timantit”.

Metsäteollisuus ei ehkä selviä vain hakkuiden kasvattamisen kautta – eivätkä ainakaan metsien monet lajit ja metsätyypit. Ne ovat tulevaisuuden timanttikaivoksia. Emme myöskään tarvitse vain paperia, vaan myös kirjoja, lääkkeitä ja biomuoveja. Ei vain lautaa, vaan myös huonekaluja ja muita puisia käyttöesineitä. Mekaanisen metsäteollisuuden kehittäminen miltei unohtui. Nyt sille tarvitaan oma hyvin resurssoitu ohjelma. Se myös työllistää nopeammin kuin muu tuotekehitys.

Metsäenergian käyttö kasvaa lähes väistämättä. Se ei tapahdu kuitenkaan itsestään. Tarvitaan takuuhintajärjestelmä metsäenergialle. Se auttaisi varsinkin sahoja ja luo mahdollisuuksia juuri mekaanisen metsäteollisuuden kehittämiselle.

Metsänomistajana olen kokenut aukkohakkuut ahdistavana. Uskon, että moni muukin metsänomistaja haluaa hoitaa puitaan ilman rumia aukkoja. Mutta mistä neuvonta? Ehdotamme metsänhoitomaksun muuttamista metsäpalveluseteliksi, jonka kautta metsänomistajat voisivat hankkia myös muilta tahoilta haluamiaan palveluja.

Vihreille metsäteollisuuden kriisi ei tullut yllätyksenä. Olemme nähneet metsien käytössä ja teollisuuden toimissa ongelmia jo pitkään. Metsäsektorin uudessa tilanteessa olemme heittäneet haasteen muille. Olemme julkaisseet omat näkemyksemme linjapaperissa ”Vihreät timantit -metsäsektorin kestävä uudistaminen”. Keskustelu alkakoon.
Jaa sivu: