— Tarja Cronberg

Rauha Suomen brändinä

Presidentti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon. Se on hieno viesti maailmalle tekstiviestikohujen ja koulusurmantöiden jälkeen.

Suomelle etsitään tällä hetkellä brändiä. Sodanjälkeinen ”brändi” pienestä sisukkaasta ja syrjäisestä maasta, joka maksoi sotavelkansa, on aikansa elänyt. Historiaan on myös jäämässä Nokialand-brändi. Se oli brändi, joka nosti Suomen teknologisesti kehittyneiden maiden joukkoon. Pisa-brändi on ollut erittäin hieno tapa markkinoida suomalaista sivistystä ja koulutusta.

On uuden brändin aika. Rauha Suomen brändinä olisi erinomainen valinta.

Ahtisaari on eräs maailman tunnetuimmista suomalaisista. Hän on vuosikymmenien työllään ratkaissut konflikteja niin Namibiassa, Indonesiassa kuin Kosovossa. Hänen asiantuntemustaan konfliktien ratkonnassa arvostetaan maailmassa tavalla, jolle ei vertaista löydy. Ennen kaikkea kyse on ainutlaatuisesta osaamisesta. Hän tietää, miten irrottautua sotataloudesta, joka ylläpitää epäjärjestystä ja sitä kautta järjestäytynyttä rikollisuutta, huumekauppaa sekä ihmiskauppaa.

On myös toinen tekijä, joka tukee nimenomaan rauhaa Suomen brändinä. Suomea on väitetty rauhanturvaamisen suurvallaksi. Suomalaiset ovat rauhanturvaajina tunnettuja eripuolilla maailmaa. Suomalaiselle rauhanturvaamiselle on olennaista siviilien ja sotilaiden välinen yhteistyö sekä väkivallan välttäminen kaikin keinoin. Toimintamallilla pyritään edistämään siviilivaltion syntyä sekä oikeusvaltion perusteiden kehittymistä. Kyse on inhimillisestä turvallisuudesta, ei niinkään sotilaallisesta voimankäytöstä.

Voiko rauha olla brändi Suomessa? Emmekö me ole armeijaa ja aseita ihannoiva maa? Maassa, jossa on maailman neljänneksi eniten aseita asukasta kohti. Ja maassa, jossa 80 % miesikäluokasta käy läpi asepalveluksen. Maassa, jossa talvisodan henki vielä elää ja monen suomalaisen mielessä se on yhä tärkein historian ”brändi”.

Juuri tätä taustaa vasten rauhanbrändi olisi Suomelle erityisen arvokas. Se auttaisi meitä myös hahmottamaan uudelleen oman roolimme Euroopan Unionissa, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sekä aseellisten kansainvälisten konfliktien ratkaisussa rauhanomaisin keinoin.

Jaa sivu: