— Tarja Cronberg

Riihi pui - Eläkeikä nousee

Hallituksen politiikkariihen kahden päivän puinti on valmis. Radikaalein uudistus on yleisen eläkeiän nostaminen. Vastapainoksi opiskeluaikoja lyhennetään. Näillä toimenpiteillä nostetaan pitkällä aikavälillä työllisyysastetta tavalla, joka turvaa julkisen talouden kestävyyden.

Opiskelijoiden valmistumisiän alenemiseen tähtäävät osaltaan jo toteutetut toimet opintotuen korottamisesta ja korkeakoulujen tutkinnonuudistuksesta. Nyt linjattiin opinto-ohjauksen parantamisesta ja pääsykoejärjestelmän uudistamisesta yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Työryhmä tullaan asettamaan valmistelemaan esitykset opintotukijärjestelmän rakenteellisesta uudistuksesta. Tähän työhön on opiskelijajärjestöjen osallistuttava tiiviisti.


Riihen päätökset tukevat ilmastopolitiikan tavoitteita, vähäpäästöistä taloutta ja kestävää talouskasvua. Tutkimusmäärärahoja on viime vuosina voimakkaasti ohjattu puhtaan teknologian hankkeisiin ja suuntaus jatkuu. Elvytystoimia suunnattaessa tullaan jatkossa välittömien työllisyysvaikutusten ohella painottamaan kestävän talouskasvun pidemmän aikavälin edellytyksiä. Uusiutuvat luonnonvarat, niiden kestävä käyttö ja uuden teknologian kehittäminen ovat kestävän talouskasvun keskeiset osatekijät.

Talouden kriisi heikentää monien ihmisten toimeentuloa ja lisää syrjäytymisen riskiä, jos mitään ei tehdä. Hallitus teki riihessä tätä koskevia linjauksia. Niissä painotetaan ongelmien ennaltaehkäisemistä. Mielenterveysongelmien vähentämisen ja muiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi perusterveydenhuollon toimintakykyä parannetaan mm. Toimiva terveyskeskus -ohjelman toimeenpanolla. 

Vihreät asettivat riihen tavoitteeksi lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamisen. Tavoite toteutuu. Neuvoloiden toimintaa ja oppilasterveydenhuoltoa parannetaan asetuksella. Sen myötä paranevat näiden ryhmien tarvitsemat palvelut tasapuolisesti kaikissa kunnissa. Ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön lisäämiseksi neuvoloiden perhekeskusmalli laajennetaan valtakunnalliseksi. Nuorten koulutus- ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemisessä säädetään alle 25-vuotiaiden seurantaa koskeva velvoite.

Talouden kriisistä huolimatta hallitus ei esitä leikkauslistoja, vaan velan oton lisäämistä työllisyyden turvaamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Rakenteelliset uudistukset tekevät sen mahdolliseksi.

PS.Politiikkariihen linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.valtioneuvosto.fi. Kannattaa tutustua, sillä linjaukset tulevat olemaan hallituksen ohjenuora seuraavat kaksi vuotta.

Jaa sivu: