— Tarja Cronberg

Vastuullisia päätöksiä vaikeassa tilanteessa

Hallituksen kehysriihen päätökset kuvastavat talouden synkkyyttä. Riihen päätavoitteeksi nousikin odotetusti ministerikohtaisten tarpeiden sijasta kuntien nopeasti heikkenevän rahoituspohjan turvaaminen.

Yhteisöverosta kunnille tulevaa tuotto-osuutta nostettiin kymmenellä prosentilla ilman erityistä keskustelua. Myös kiinteistöveroa koskevasta ratkaisusta tuli lopulta yksimielinen, mistä olen hyvin tyytyväinen; Periaatteelliset erimielisyydet pystyttiin tosipaikan tullen sysäämään syrjään. Kuntalaisten arkeen liittyvät peruspalvelut tuotetaan kunnissa. Kehysriihen päätöksillä turvataan mm. päiväkoti-, koulu- ja terveyspalveluiden tuottaminen jatkossa.

Kehysriihen päätöksistä voi jo päätellä, että syksyn budjettiriihestä tulee raskas. Koska verotulot supistuvat, jää liikkumavara menolisäyksiin pieneksi. Lisäliikkumavaraa menoihin haetaan sitä kautta, että ministeriöt perkaavat omat nurkkansa 200 miljoonan euron uudelleenkohdennuspotin kokoon saamiseksi. Pidän vapaaehtoisuutta parempana kuin lama-ajan juustohöylä-periaatteen noudattamista vaikka uudelleenkohdistusten löytäminen ei tule olemaan kenellekään helppoa.

Jo nyt on selvää, että pelkästään synkkenevä työllisyystilanne edellyttää työllisyysmäärärahojen merkittävää korottamista ensi vuonna. Sekä pääministeri Vanhanen että valtiovarainministeri Katainen ovat toistuvasti todenneet, että työttömyysjaksoja ei saa päästä pitkittymään.

Viime laman virhettä pitkäaikaistyöttömyyden synnystä ei haluta toistaa. Siksi hallituksen tavoitteena on, että tätä työttömyyttä torjutaan koulutus edellä tarjoamalla lomautetuille ja työttömille mahdollisuuksia osaamisensa ylläpitoon ja päivittämiseen. Hallitus on myös sitoutunut työmarkkinajärjestöjen solmimaan sosiaalitupoon. Sekään ei onnistu ilman uutta rahaa työllisyyden hoitoon.

Taloustilanteen heikentyminen ei ole vain uhka vaan myös mahdollisuus uuden rakentamiseen ja työpaikkojen luomiseen uusilla toimialoilla. Tämä tilaisuus on käytettävä viisaasti. Tulevaisuuden kasvualat ovat muualla kuin missä ne tähän saakka ovat olleet. Myös Suomessa.

Uutta ajattelua on jo ilmassa. Biotalouden ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön keskittyvän uuden liiketoiminnan kehittäminen ovat keskeisessä roolissa esimerkiksi Sitran pian julkaistavassa luonnonvarastrategiassa. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja siihen tarvittava rahoituksen suuntaaminen voidaan aloittaa vaikkapa tämän strategian toimeenpanolla.

Jaa sivu: