— Tarja Cronberg

Vihreää elvytystä

”Oletteko nyt iloisia, kun on taantuma eikä talous kasva?” on kysymys, joka tänään usein esitetään Vihreiden puheenjohtajalle. Kysyjän mielikuvassa Vihreät vastustavat talouskasvua ja ovat iloisia siitä että sähkön kulutus laskee. On totta että tavoitteemme on sähkön ja myös muun energian kulutuksen vähentäminen. On myös totta, että tuotannon supistuksen tänään vähentävät ympäristön kuormitusta. Olemme kuitenkin huolissamme lisääntyvästä työttömyydestä ja lomautuksista. Emme myöskään iloitse miinusmerkkisistä kasvuluvuista. Päinvastoin.

Haluamme luoda uusia työpaikkoja, mutta jatkossa niitä syntyy ennen kaikkea kestävää kasvua tukeville aloille. Tavoitteenamme on talouskasvu joka on kestävää ja takaa hyvinvoinnin myös lapsenlapsillemme. Avainsana on vihreä talous. Tällä tarkoitamme taloutta jossa luonnonvaroja käytetään kestävästi ja joka panostaa energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä kierrätykseen. Tuemme henkisiin voimavaroihin perustuvaa niin kutsuttua luovaa taloutta. Erityisesti haluamme panostaa kulttuuriin ja tieteen tekemiseen, tutkimukseen ja koulutukseen.


Jos pystymme valitsemaan tavaran ja palvelun välillä ostamme palveluita. Se ei ainoastaan lisää kotimaista kysyntää vaan myös vapauttaa aikaa annettavaksi ystäville ja perheille. Nimenomaan palveluiden käyttö on parasta elvytystä.

Vihreästä näkökulmasta tämänhetkinen talouskriisi ei ole pelkästään ongelma. Se on myös mahdollisuus. Talouden kriisin lisäksi meidän on torjuttava ilmastonmuutosta. Siksi meidän on muutettava tuotannon rakenteita kestäviksi tukemalla voimakkaasti uutta tietotaitoa, tuotekehitystä ja teknologiaa. Metsäteollisuuden rakennemuutos on vakavassa mielessä hyvä esimerkki siitä miten vanhat rakenteet murtuvat. Metsäteollisuudessa ollaan siirtymässä uuteen aikakauteen. Siinä on panostettava toisenlaiseen kuitutalouteen, jossa käytämme säästäen puuta raaka-aineena tavalla jossa syntyy uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Vihreiden puheenjohtajana iloitsenkin ennen kaikkea siitä että vihreä talous on noussut keskiöön tämän talouskriisin ratkaisussa. USA laittaa omasta elvytyspaketistaan 0.7 % vihreän hiilivapaan talouskasvun tukemiseen. YK:n ympäristöohjelma UNEP:in globaali vihreä uusjako -aloite kannustaa kaikkia OECD maita osoittamaan 1 %:n elvytyspaketeistaan vihreisiin investointeihin. EU on kehottanut rakennerahastoja käytäviä maita panostamaan 30 % rahoituksesta energia ja ympäristöteknologiaan liittyviin investointeihin. Tästä on hyvä jatkaa.

Jaa sivu: