— Tarja Cronberg

Hyvän työn vappu

Työn mielekkyys muuttuu. Nyt eläkeikää lähestyvät ihmiset ovat tulleet erilaiseen työmaailmaan, erilaiseen työn eetokseen kuin nyt työuransa aloittavat. Työkeskeinen Suomi säilyy, mutta on täysin erilainen kuin ennen. Yhteiskuntamme on siirtynyt työn velvollisuudesta työn mielekkyyden velvollisuuteen.

Velvollisuus ei riitä motivaatioksi työn tekemiseen. Tämä tulee vaatimaan toisenlaista poliittista ja työmarkkinapoliittista puhetta kuin ennen. On löydettävä uusi lähestymistapa työn mielekkyyden löytämiseen.

"Elämme suomalaisen kulttuurin aggressiivisen monimuotoistumisen kierrettä. Näkyvimmät monimuotoistumisen syyt ovat työssäkäyvien ikääntyminen, maahanmuutto ja sen tuoma etninen monimuotoisuus", todetaan tilaamassani Hyvän työn manifestissa. Työelämää on muutettava, jotta se on valmiimpi vastaanottamaan erilaisuutta ja monimuotoisuutta.

Aloitin kansalaiskeskustelun Demos Helsingin avustuksella, jota käytiin blogissa www.sukupolvifoorumi.fi sekä järjestetyssä työpajassa. Oli hienoa nähdä, miten aktiivista keskustelua teema aiheutti. Blogissa oli 350 000 kävijää. Keskustelusta julkaistiin Hyvän työn manifesti.

Kansalaisten mielipiteistä nousi selkeästi esille työpaikkakiusaamiseen liittyvät ongelmat. Lupaus pysyvästä työpaikasta on vaihtunut ketään säästämättömään kilpailuun ja metsästyksen ilmapiiriin. Ilkeilyllä tunnutaan pärjäävän. Kiusaamiseen on puututtava, kovalla kädellä. Itse aion viedä asiaa eteenpäin kiusaamisen vastaisella kampanjalla.

Kansalaiskeskustelusta käytyjen johtopäätösten mukaan kansalaiset haluavat työstään palkaksi muutakin kuin rahaa. Raha ei motivoi kaikkia nuoria enää siinä määrin kuin aiempia sukupolvia. Silti keskustelua hallitsee rahapalkka ja palkkaneuvottelut, vaikka kansalaiset ovat kiinnostuneita joustavista työajoista, siitä kuinka paljon heillä on valtaa omiin työtehtäviinsä ja siitä, kuinka mielekästä työ yleensä on.

Työelämän laadun parantaminen onkin sitä, että ihmisellä olisi enemmän vaikuttamisen mahdollisuuksia työaikoihin ja työhönsä. Sen avulla työssä jaksetaan pidempään.

Me kaikki olemme mukana sellaisessa työn ja tuotannon koneistossa, joka on uhka ympäristölle. Tavaroiden ja palveluiden tuotanto ylittää maapallon kestokyvyn. Tämä laskukausi onkin mahdollisuus kehittää uusia tapoja tuottaa. Maailma tarvitsee vihreää taloutta ja työtä.

Hyvää vihreää vappua!

Jaa sivu: