— Tarja Cronberg

Kannatus huipussaan

Vihreiden gallup-kannatus on Ylen julkistaman tuoreimman mittauksen mukaan noussut huippulukemiin, lähes 11 prosenttiin. Kannatus nousee huonoista ajoista ja hallitusvastuusta huolimatta.

Kannatuksen kasvun taustalla on osittain kysymys profiloitumisesta: olemme hallituspuolueena pitäneet kiinni siitä mitä olemme luvanneet.

Toisekseen kysymys on uskottavuudesta. Vihreistä on tullut sitä uskottavampi mitä enemmän vihreiden politiikan keskiössä olevat teemat, kuten ilmastonmuutos ovat kivunneet päivänpoliittisten aiheiden listalla.

Toisin kuin julkisesta keskustelusta muutama kuukausi sitten vielä saattoi ymmärtää, niin sanottu Lex Nokia ei kuulunut Vihreiden hallituspolitiikan ykkösprioriteetteihin. Eduskuntavaaleissa teemoinamme olivat ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, työelämän reiluus ja köyhyyden vähentäminen. Vihreiden hallituspolitiikkaa kannattaa peilata näitä tavoitteita vastan. Mitä siis olemme saaneet aikaan?

Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen strategia, jota eduskunta parhaillaan käsittelee, sisältää kaikki keskeiset tavoitteemme energiatehokkuudesta uusiutuvien energialähteiden käytön ja uuden teknologian lisäämiseen. Ja mikä parasta, strategian tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä on mahdollista päästä ilman lisäydinvoimaa. Tämä asia pääsee turhan usein energiapolitiikan keskusteluissa unohtumaan. Vielä vähemmän tilaa uudelle ydinvoimalle jää mikäli strategian sisältämiä energiankulutustavoitteita päivitetään talouden taantumaa seuraavan uuden kasvun mukaisiksi.

Työelämää on saatu reilumpaan suuntaan. Hallitus laittoi ripeästi kuntoon tähän saakka retuperällä olleen apurahansaajien työttömyys- ja sosiaaliturvan. Uuden lain myötä tehtiin perusteettomiin määräaikaisiin työsuhteisiin palkkaaminen rangaistavaksi. Uutta jouston ja turvan tasapainoa työmarkkinoille kehitetään sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta.

Köyhyyden vähentäminen on vihreiden pitkällinen tavoite. Saimme hallitusohjelmaan keskeiset tavoitteemme, joilla lukuisia etuuksia, kuten lapsilisiä sekä alimpia vanhempain- ja sairauspäivärahoja on hallituskauden aikana korotettu. Myös päivähoitomaksu-uudistus oli monille perheistä parannus. Se vähensi perheiden enemmistön päivähoitomaksuja, kun maksun perusteena ryhdyttiin ottamaan huomioon lasten todellinen lukumäärä.

Aivan kaikkeen eivät kahden ministerin keskisuuren puolueen vaikutusmahdollisuudet hallituksessa riitä. Liian usein jäämme kahden suuren hallituspuolueen varjoon. Profiloituminen on ainoa mahdollisuus pärjätä ja vaikuttaa. Siitä loogisena seurauksena vihreiden kannatus jatkaa vahvistumistaan.

Jaa sivu: