— Tarja Cronberg

Istanbulin yllätys

Iranin ydinohjelmasta käytiin Istanbulissa viime lauantaina 14.4. kauan odotetut ensimmäiset neuvottelut yli vuoteen. Neuvottelut sujuivat yllättävän positiivisissa merkeissä. Iranin edustaja jätti pois kaikki rituaalit ja oli valmis puhumaan itse ydinasiasta. Vastapuolen maat, USA, Kiina, Venäjä, Ranska, Britannia ja Saksa puolestaan esittivät omia katsauksiaan ja neuvottelut päättyivät rakentavassa ilmapiirissä. Mikään osallistujamaista ei halua Israelin ajamaa sotilaallista iskua, jonka seuraukset voisivat olla arvaamattomat. Kaikilla on motivaatio löytää ratkaisu ja neuvottelut jatkuvat 23. toukokuuta Bagdadissa.

Bagdadissa tulee olemaan vaikeampaa. Siellä ei enää riitä positiivinen ilmapiiri, vaan on keskusteltava konkreettisista asioista.

Kysymys on uraanin rikastamisesta. Voiko Iran rikastaa uraania ollenkaan, 3–5 prosenttiin ydinenergiatasolle tai 20 prosenttiin eli lääkekäytön tasolle? Tämän ylittävä prosenttimäärä viittaisi jo sotilaallisiin tavoitteisiin.

Neuvottelutilanne on vaikea. Iranin näkökulmasta uraania tulisi voida rikastaa rauhanomaisiin tarkoituksiin eli noin 20 prosenttiin. Ranska vastustaa uraanin rikastamista ylipäänsä ja viittaa YK:n päätöslauselmiin. Obaman hallinto olisi valmis jonkinasteiseen rikastamiseen, jos asemateriaalin valmistus voidaan sulkea pois valvonnalla. Obaman liikkumatila on presidentinvaalien alla kuitenkin pieni: senaatti ajaa jyrkempää politiikka kuin presidentti.

Iran pyrkii välttämään sotilaallisen iskun ja haluaa myös siirtää pakotteita, jotka EU on määrännyt alkavaksi 1. heinäkuuta. Ei ole todennäköistä, että muut olisivat valmiit jo tässä vaiheessa siirtämään sanktioita. Todennäköisesti Iranilta halutaan ennen sitä luottamusta herättäviä toimia, muun muassa sitoutumista siirtämään 20 prosenttiin rikastuttamansa uraanivarastonsa pois Iranista.

Kysymys on myös ajasta. USA on arvioinut, että Iranilla olisi tarvittava osaaminen ydinaseen valmistamiseen ensi vuonna. Israel puolestaan on arvioinut, että ikkuna sulkeutuu jo tämän vuoden puolella. Neuvottelut tulevat kuitenkin kestämään kauemmin.

Voidaanko tuloksia saada nopeasti – siten että ne vakuuttaisivat Israelin? Vaikuttaa epätodennäköistä, että ristiriidat ratkeaisivat muutaman kuukauden kuluessa. Sotilaallista iskua ei tehdä neuvotteluiden jatkuessa, joten kaikkien neuvottelumaiden intresseissä on, että neuvottelut eivät katkea ainakaan ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja.

Neuvotteluiden sisältö olisi mahdollista laajentaa uraania rikastamisesta ja sanktioista muihin asioihin, kuten esimerkiksi Afganistanin vakautukseen, Iranin ihmisoikeustilanteeseen sekä huumekauppaan. Tällöin luottamusta olisi mahdollista rakentaa laajemmalla pohjalla, mikä lisäisi neuvotteluiden onnistumismahdollisuutta.

Toivokaamme, että myös Bagdadissa syntyy positiivisia yllätyksiä.

Jaa sivu: