— Tarja Cronberg

Suomen tuettava arktisen alueen ydinaseettomuutta

Tulevaisuuden konfliktit käydään raaka-aineista. Tässä mielessä etenkin arktinen alue on geopoliittisesti arka ja kiinnostava nyt, kun ilmaston lämpeneminen ja teknologian kehittyminen ovat tuoneet alueen luonnonvarat ihmisen ulottuville, ja alueen rikkauksista käydään kiihtyvää kilpailua. Pohdin tätä puheenvuorossani Oulussa, missä osallistuin Koillisväylää ja pohjoista ulottuvuutta käsitelleeseen seminaariin.

Arktisella alueella tiedetään olevan suuri osa maailman mineraali-, öljy- ja kaasuvarannoista. Jäämeren rantavaltioiden - Yhdysvaltojen, Venäjän, Kanadan, Norjan ja Tanskan - lisäksi muutkin maailman taloudet ovat kiinnostuneita arktisen alueen osin vielä löytymättömistä luonnonvaroista.

Kiina on ollut erityisen aktiivinen Grönlannissa, ja EU pelkää, että Grönlannin rikkaudet päätyvät suoraan Kiinalle. Grönlanti ei ole EU:n jäsen, joten kilpailutussäännöt eivät koske sitä. EU onkin tarjonnut Grönlannille 280 miljoonaa euroa, jotta maa kilpailuttaisi raaka-aineiden käyttöoikeudet ja eurooppalaiset yritykset saisivat tasavertaisen mahdollisuudet.

Jäämeren rikkauksien tavoittelu on johtanut myös kiistoihin arktisen alueen omistusolosuhteista. Kaikki muistavat venäläisen tutkimusryhmän pystyttämässä Venäjän lippua keskelle Jäämerta. Se symboloi vahvasti alueen omistuksiin liittyviä intohimoja. Resurssien kasvava tarve vain kiihdyttää kilpailua ja konfliktiherkkyys kasvaa.

Arktisesta alueesta on tulossa julkinen näyttämö kolmen ydinasevallan – Kiinan, Venäjän ja USA:n – kilpaillessa rikkauksista ja alueen herruudesta. Lisäksi Nato, sekin ydinaseliittouma, on ehdottanut merikuljetusten turvallisuuden lisäämistä myös sotilaallisin toimin. Alueella, mm. Murmanskissa, on myös merkittäviä määriä radioaktiivista jätettä.

On kaikkien kahdeksan arktisen valtion etu, että alueella ei ole ydinaseita. Ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisneuvottelut tulisi aloittaa Tanskan ja Kanadan johdolla. Suomen tulee tukea suunnitelmia aktiivisesti.

Sekä Kanada että Tanska ovat ehdottaneet arktisen ydinaseettoman vyöhykkeen perustamista. Ydinaseettomalla vyöhykkeellä valtiot sitoutuvat olemaan kehittämättä, hankkimatta, käyttämättä ja kuljettamatta tai varastoimatta ydinaseita. Tällä hetkellä jo koko Latinalainen Amerikka, Afrikka ja Keski-Aasia ovat ydinasevapaita. Myös ydinaseettomasta Lähi- Idästä käydään keskusteluja.

Jaa sivu: