— Tarja Cronberg

Lampedusa ja linnake-Euroopan uhrit

Lampedusan onnettomuudessa lokakuun alussa kuoli kaikkiaan ainakin 360 ihmistä, ja moni on vielä kateissa. Kaikkiaan vuodesta 1988 liki 20 000 ihmistä on kuollut pyrkiessään Eurooppaan, moni heistä Välimerellä. Kaikkia ei olisi voitu auttaa ajoissa, mutta monet olisi voitu pelastaa.

Inhimillisyys on ollut kaukana EU-maiden rajavalvonnasta. Valvonnan tavoitteena on ollut estää laittomien maahanmuuttajien tulo Eurooppaan, ei pelastaa merihätään joutuneita. Ihmishenki on ollut sivuseikka.

Lampedusa on seuraus siitä, että olemme olleet rakentamassa Euroopasta linnaketta, jonka rajat ovat suljetut. Sisälle pyrkijöiden mahdollisuudeksi on jäänyt ainoastaan laiton maahanmuutto. Lailliselle maahantulolle ei ole luotu keinoja. Ei vaikka yhteisen turvapaikkapolitiikan luomisesta on sovittu peräti 15 vuotta sitten Tampereella, ja on päätetty mahdollisuudesta myöntää humanitäärisiä viisumeita. Jäsenmaat ovat jättäneet EU:n ovet kiinni, ja maahanmuuttoon on jätetty vain ikkunat, laiton reitti. Sen seurauksista on kyse myös Lampedusan uhrien kohdalla.

Vastuunkanto maahanmuuttajista on jätetty Välimeren maille. Muut ovat katsoneet muualle, apua ei ole haluttu antaa. Osin tämän paineen alla muun muassa Italia on ottanut käyttöön lain, joka kieltää siviileiltä maahanmuuttajien avustamisen merellä - vaikka alus olisi vaarassa upota ja ihmishenget olisivat uhattuna. Tämä on pahentanut tilannetta entisestään.

Maahanmuuttajat ovat joutuneet onnettomuuksien lisäksi ihmiskauppiaiden uhreiksi tai vähintään maksamaan matkastaan sen järjestäjille huimia summia. Matkustaminen tapahtuu vaarallisissa oloissa, ja varmuutta perille saapumisesta ei ole, onhan matka tehtävä salaa.

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään päätöslauselman, joka vaatii muutosta nykytilaan.

Merihädässä tulee parlamentin mukaan aina auttaa, siihen on kannustettava ja missään tapauksessa auttamista ei saa kieltää. Auttamisen tulee olla osa EU:n EUROSUR- ja FRONTEX-rajavalvonnan tehtäviä. Vihreät ovat vaatineet laittomien maahanmuuttajien turvallisuuden takaamista osaksi vasta muodostettavan EUROSURin tehtäviä, mutta jäsenmaat vastustavat. Viimeistään nyt on uudelleenarvioinnin paikka. Kun FRONTEXin ja EUROSURin tehtävät laajennetaan takaamaan maahanmuuttajien turvallisuus merellä, myös rahoitusta turvallisuuden takaamiseen tarvitaan lisää.

Välimeri on pitkän matkan yksi viimeisistä etapeista. Siksi pitää varmistaa, ettei omaa henkeä tarvitse uhata vaarallisella matkalla. Tähän tarvitaan EU:n aktiivista panostusta rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi lähtömaissa. Se ei kuitenkaan aina tule onnistumaan, ja siksi tarvitsemme viipymättä käyttöön yhteisen turvapaikkapolitiikan ja humanitääriset viisumit. EU:hun on voitava tulla myös laillisia reittejä. Pallo niiden takaamiseksi on nyt EU:n jäsenmailla.

Jaa sivu: