— Tarja Cronberg

Alimman hinnan kuningas ei määrää enää julkisia hankintoja

Tänään on saavutettu yksi kauden tärkeistä etapeista, julkisia hankintoja koskeva direktiivin päivitys nuijittiin täysistunnossa hyväksytyksi. Neuvottelut jäsenmaiden ja parlamentin välillä päättyivät jo kesällä, mutta lakitekstin käännöksiä oli viilattava tällä kertaa normaaliakin pidempään.

Julkisten hankintojen sääntöjen uudistamista on odotettu pitkään, nyt voimassaoleva direktiivi kun on vaikeaselkoinen. Se on hidastanut esimerkiksi kunnissa hankintapolitiikan ohjaamista kestävämmälle tielle. Julkisen hankinnan säännöt ovat valitettavasti jääneet monelle maallikolle hepreaksi, oli kyse kunnallispoliitikoista tai yrityksien edustajista. Oli tärkeää luoda viidakkoon selkeyttä.

Vihreät voivat olla suhteellisen tyytyväisiä lopputulokseen. Tavoite oli tehdä tilaa kestävämmälle hankintapolitiikalla, ja siinä onnistuttiin. Selkeyttäkin saatiin.

Mahdollisimman alhainen hinta oli vanhan direktiivin kuningas. Nyt johtava ajatus on tuotteen tai palvelun hinta-laatusuhde kokonaisuutena, tuotteen tai palvelusopimuksen koko elinkaaren aikana. Palvelun laadulla tai esimerkiksi energiansäästöllä on siis merkitystä, ja saa olla. Tämä antaa hankkijoille mahdollisuuden arvioida hankintoja nykyistä kokonaisvaltaisemmin.

Direktiivi oikeuttaa ottamaan huomioon siis hankintojen sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Sen lisäksi voidaan huomioida hankinnan esteettömyys, palveluntuottajien koulutus, oston jälkeinen palvelu tai esimerkiksi toimitusehdot. Hankkija voi myös edellyttää tuotteelta tai palvelulta jotakin kestävyysmerkintää, esimerkiksi tiettyä ympäristömerkkiä.

Uudistus on tärkeä askel etenkin kaikille niille, jotka ovat halunneet suosia vihreämpää hankintapolitiikkaa, mutta eivät ole tienneet miten se on mahdollista ja ovat pahimmillaan saaneet virkamiehiltä ristiriitaista tai jopa väärää tietoa. Nyt julkisia hankintoja voidaan direktiiviä noudattaen pohtia kokonaisvaltaisemmin ja siis yhteiskunnankin kannalta järkevämmin.

Samalla tavallahan teemme myös - ainakin toivottavasti - omia hankintojamme. Vertaamme esimerkiksi uuden jääkaapin energiankulutusta ja sen aiheuttamia kustannuksia hankintahinnan ohella, tai tarkistamme auton polttoaineen kulutuksen ennen hankintaa. Saatamme myös valita reilun kaupan suklaata, koska tiedämme, että työntekijöille on maksettu kohtuullinen korvaus. Tai hankimme ympäristömerkittyä pesuainetta ajatellen Itämeren ympäristökuormitusta. Nyt myös julkisella sektorilla on mahdollisuus tehdä hankintoja harkiten ja järkevästi. Alimman hinnan kuningas on lyöty.

 

 

Jaa sivu: