— Tarja Cronberg

Musiikin tekijänoikeuksille verkossa löytyi tasapaino

Mepit hyväksyivät tällä viikolla uudet säännöt online-musiikin tekijänoikeuksille. Uudistus päivittää tekijänoikeusjärjestelmän aikaan, jossa verkkopalveluita ostetaan päivittäin maiden rajojen yli.

Tästä kaupasta tekijänoikeudet olivat jääneet pahasti jälkeen. Vaikka netti mahdollisti kaupan rajojen yli ja globaalisti, on EU:n sisämarkkinoilla ollut pakko hankkia lisenssejä kustakin maasta erikseen. Kasvussa oleva kauppa kärsi. Muusikot menettivät tuloja. Kuluttajilla oli ongelmia saada haluamaansa musiikkia. Laiton kauppa kukoisti.

Tekijänoikeudet ovat olleet kuuma peruna sekä jäsenmaissa että EU-areenalla. Vastakkainasetteluja on syntynyt taiteilijoiden ja kuluttajien välille. Poliitikot ja hallinto ovat tasapainoilleet tässä välissä. On näyttänyt siltä, että kumpaakin tahoa on mahdotonta miellyttää. Oli valittava puolensa.

Nyt saavutettu uudistus osoittaa, että tekijänoikeudet voidaan tuoda uudelle aikakaudelle tavalla, joka hyödyttää sekä kuluttajia että tekijöitä. Samalla kauppa saa kannustimia laajentaa palveluitaan ja innovoida.

Uusi järjestelmä toimii siten, että palveluntarjoajat voivat hankkia usean maan kattavia lisenssejä tekijänoikeusjärjestöiltä. Jos jokin tekijänoikeusjärjestö ei myönnä usean maan lisenssejä, voi se pyytää toista järjestöä edustamaan teoksiaan. On todennäköistä, että jotkin järjestöistä erikoistuvat usean maan lisensseihin, esimerkiksi kielialueittain. Parlamentti vaati, että edustaminen on tehtävä samoilla ehdoilla kuin järjestö hallinnoi omaa teosvalikoimaansa.

Tilitykset käytöstä halutaan saada vaivattomammin oikeuksien haltijoille. Säännöissä määrättiin myös, ettei maksatus saa viipyä enempää kuin yhdeksää kuukautta sen tilikauden lopusta, jona tulot on kerätty. Tällä on haluttu puuttua maksatuksessa ilmenneisiin pitkiin viiveisiin. Myös avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimuksia tiukennettiin.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa musiikin kuuntelijalle? Esimerkiksi Spotifyn kaltaisten palveluiden on nyt helpompi toimia yhteisillä markkinoilla. Oikeuksia on mutkattomampi hankkia ja musiikkia on laajemmin tarjolla. Voimme odottaa myös uusia tekijöitä online-musiikin markkinoille, kun hallintotaakka on keventynyt.

Jäsenmaiden on vielä hyväksyttävä lopputulos. Parlamentissa vain 18 jäsentä äänesti uudistusta vastaan, 640 ollessa puolesta. Tekijänoikeuskysymyksistä tällaista harmoniaa on harvoin nähty. On hienoa nähdä, että vihreiden jo usealla vaalikaudella vaatima uudistus ollaan nyt saamassa toteen laajalla tuella.

Jaa sivu: