— Tarja Puolanne

Parkanon ongelmajätelaitos epävarmuustekijä

Vastustan Parkanoon suunniteltua kyllästettyä puuta polttavan ongelmajätelaitoksen rakentamista. Käenkoskella pidetyssä YVA -tilaisuudessa esiin nousseet epävarmuustekijät vain kasvoivat ja saivat minut epäilemään entisestäänkin laitoksen toimintaa. Koko homma näyttää jokseenkin epävarmalta ja tilaisuudessa esiintyneet asiantuntijat eivät hekään vakuuttaneet kuuntelijoita laitoksen turvallisuudesta. Ihmetyttää edelleenkin, miksi tällaisen laitoksen suunnittelua jatketaan, vaikka kuntalaiset sitä sankoin joukoin vastustavat. Arseenipäästöjen määrästä ei näytä olevan siitäkään yksimielisyyttä, saati sitten koko polttoprosessista. Laitoksesta koituva hyöty sekin jäänee varsin mitättömäksi, koska edes sähkön hintaa Leppäkosken Sähkön toimitusjohtaja Leppänen ei alentaisi. Hyöty kaiken kaikkiaan jäisi vähäiseksi ja vaarallisuustekijät asukkaiden turvallisuuden ja terveyden kustannuksella kasvaisivat. Kaupungin päätöksentekoprosessi sekään ei näytä toimivan moitteettomasti, vaan poliitikon säntäilevät suuntaan ja toiseen ongelmajätelaitoksen kanssa. Kannatan pelkästään biopolttoaineella toimivaa jätelaitosta, mikäli sellaiseen päädyttäisiin. Haluan, että laitoksen polttoaineeksi otetaan paikallinen pelletti, jota Parkanossa tuotetaan.
Jaa sivu: