— Tarja Puolanne

Vihreää valoa Parkanoon

Parkanoon perustettiin 23.1.2007 Vihreä Parkano paikallisyhdistys. Poliittiseen kenttään uusi paikallien puolue tuo kaivattua lisäväriä ja raikkaita uusia tuulia. Vihreä Parkano keskittyy toimintansa alkutaipaleella vastustamaan Parkanon Voima Oy/Demolite Oy:n kyllästettyä puuta polttavan voimalan rakentamista Pahkalaan tai Penttiin tai muualle asutuksen läheisyyten. Voimalaitoksen toimintavarmuudesta eivät asiantuntijat ole pystyneet esittämään sellaisia dokumentteja, joiden perusteella laitos olisi riskitön. Vihreä Parkano haluaa toiminnallaan edistää bioenergiayrittäjyyttä Parkanossa. Bioenergian kehittelyyn tulee luoda paikkakunnalle oma verkosto, jonka pyrkimyksenä on yhdistää osaamista ja uskallusta uusien energiamuotojen kehittelyssä. Vihreä Parkano haluaa edistää terveyskeskuksen toimintatason kehittämistä ja viikonloppupäivystysten ylläpitämistä edelleenkin paikkakunnalla. Sen lisäksi Vihreä Parkano seuraa tarkasti uuden yrittäjän toimintaa ambulanssipalveluiden tuottajana kilpailutuksen edellyttävällä tasolla. Tärkeimmäksi tavoitteeksi Vihreä Parkano asetti kansanedustajaehdokas Tarja Puolanteen äänimäärän kasvattamisen mahdollisimman suureksi kevään eduskuntavaaleissa. Vihreä Parkano puheenjohtajaksi valittiin markkinoinnin opettaja Tarja Puolanne ja sihteeriksi äidinkielen opettaja Marita Peltoniemi.
Jaa sivu: