— Tero Suoniemi

Ydinuho ei ole tästä maailmasta

Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta ja energiatehokkuuden paranemisesta johtuva kotimaisen sähkönkulutuksen laskeva trendi on otettava todesta. Todellisista sähkönkulutusluvuista vähät välittävä ydinuho ei ole tästä maailmasta. Ydinvoimaloiden rakentaminen yksinomaan sähkön vientiä varten tarkoittaa käytännössä massiivista ydinjätteen maahantuontia valtion tuella.

Sähkön kulutus on vähentynyt vuodesta 2006 jo kymmenellä prosentilla eli kahden Loviisassa sijaitsevan ydinvoimalayksikön vuosituotannon verran. Samaan aikaan Suomen sähkömarkkinoille on syntymässä uutta tuulivoimatuotantoa hallituksen Pitkän aikavälin energia- ja ilmastoselonteon mukaiset 6 terawattituntia ja myös bioenergian tuotanto on kasvussa. Lisäksi 13 terawattitunnin Olkiluoto 3 on yhä käynnistämättä. Tässä tilanteessa jokainen uusi ydinvoimala rakennetaan ydinenergialain hengen vastaisesti yksinomaan Suomen ulkopuolisen sähkön käytön varaan.

Ollaanko Suomesta tekemässä energiaa Euroopalle tuottava Pohjois-Euroopan pikku Venäjä? Niin kauan kuin Suomen ydinvoimateollisuus ei kanna täyttä vastuutaan ydinjätteistä ja onnettomuusriskeistä, ydinvoima ei ole markkinaehtoista liiketoimintaa. Muun muassa Yhdysvalloissa ydinonnettomuudesta yhtiöille syntyvä korvausvelvoite yltää aina 10 miljardiin euroon saakka. Ydinvastuulaki on uudistettava pikaisesti ennen kuin yhdellekään uudelle ydinvoimalaitokselle edes harkitaan toimiluvan myöntämistä.

Kirjoittaja on uusmaalainen kansanedustaja Vantaalta. Hän nousi eduskuntaan 1. varasijalta Heidi Hautalan tultua valituksi Euroopan parlamenttiin kesäkuun eurovaaleissa. Juurikkala on myös yhdessä kansanedustaja Janina Anderssonin kanssa vihreiden ydinvoimatyöryhmän puheenjohtaja.

Jaa sivu: