— Tero Suoniemi

THL vihreillä linjoilla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti eilen ehdotuksensa yksikanavaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmallista. THL:n analyysi monikanavaisen järjestelmän ongelmista ja ratkaisuista käy yksiin Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittisessa ohjelmassa kehitetyn mallin kanssa. THL esittää sosiaali- ja terveydenhuollon julkisen rahoituksen kokoamista yhteen alueelliselle palvelujen järjestäjälle, joka vastaisi palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta alueen asukkaille. Väestöpohjan olisi vähintäänkin 200 000 asukasta, ja koko maassa alueita voisi olla 12-15. Vihreässä mallissa alueellinen palvelujen järjestäjä, hyvinvointipiiri, muodostetaan nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Niiden toiminta-alue olisi sama kuin yliopistosairaaloilla. Viiteen noin miljoonan asukkaan hyvinvointipiirin koottaisiin kuntien rahojen lisäksi kaikki valtion raha sekä osia KELA:n rahoituksesta. Näin purettaisiin monikanavaisuus ja tarkasteltaisiin koko sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Toimijoiden ei olisi mahdollista vierittää kustannuksia toisten maksettavaksi. Monen rahoittajan mallin ongelma on siinä, ettei kokonaisuuden tehokkuudesta ei vastaa kukaan. Asiakkaat eivät ole keskenään tasa-arvoisia eivätkä aina saa tarvitsemaansa palvelua. Yksikanavainen rahoitus toisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon ohjattavuutta ja vastuuta terveyshyödyn tuottamisesta asiakkaalle. Vihreät ja THL ovat samaa mieltä siinäkin, ettei nykyjärjestelmän ongelmakohtia paikkaavilla osauudistuksilla ei voida poistaa monikanavaisen rahoituksen ongelmia. Se vaatii koko sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamista. Rahoitusta ei voi myöskään tarkastella irrallaan palvelujen järjestämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä eletään epävarmoissa tunnelmissa, koska suuret ja tarpeelliset rakenteelliset ratkaisut ovat hämärän peitossa. Ratkaisujen kanssa ei saa viivytellä, vaan päätökset on tehtävä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma verkossa. THL:n raportti verkossa Kirjoittaja on Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja.
Jaa sivu: