— Tommi Hämäläinen

Suomen luovuttava yleisestä asevelvollisuudesta

Suomen nykyinen asepalvelusmalli on kylmänsodan aikaisien uhkakuvien sävyttämä. Koko ikäluokan kattava asevelvollisuus ja suuret reservit ovat auttamattomasti historiaa. Suomen kaltainen yleinen asevelvollisuus on Euroopan maista ainoastaan Kreikassa ja Kyproksella. Suomen tulisi siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen, jossa huomattavasti pienempi osa ikäluokasta suorittaa asevelvollisuuden. Tämä ei tarkoita siirtymistä palkka-armeijaan. Myös nykyään on lisätty asevelvollisten karsintaa, mikä on vaiettu julkinen salaisuus. Asevelvollisuudesta luistaminen ei vaadi ihmetekoja. Valikoivan asevelvollisuuden myötä Suomessa ei enää olisi Suomen mainetta tahraavia mielipidevankeja eli niin sanottuja totaalikieltäytyjiä. Myös nykyinen siviilipalvelus voitaisiin lakkauttaa valikoivan asevelvollisuuden myötä.
Jaa sivu: