— Touko Aalto

Välttämättömiä askelia oikeaan suuntaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Pekka Puska otti kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palvelurakenteen uudistamiseen valtakunnallisilla terveyskeskuspäivillä Helsingissä 15.11.

Sanomalehti Pohjalaisen haastattelussa (15.11) Puska sanoo, että ilman kunnollista sotea kuntien miljardien euron säästövelvoite kiihdyttää julkisen terveydenhuollon murenemista. Puska on täysin oikeassa arviossaan.

Yksi mahdollinen tapa välttää kuntasäästöjen tuomat leikkauspaineet perusterveydenhuollolle, olisi sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta sairaanhoitopiirien pohjalta muodostettaville 15-20 terveyspiirille. Tämä helpottaisi hallitusta saavuttamaan rakennepoliittiseen ohjelmaan kirjatut tavoitteet kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta sekä mahdollistaisi huomattavia säästöjä koko julkiseen talouteen.

Tämä olisi todellista rakenteiden uudistamista. Suomessa on poikkeuksellisen paljon sote-palveluista vastuussa olevia järjestäjätahoja, jotka toimivat poikkeuksellisen pienillä väestöpohjilla. Kunnat ovat liian pieniä yksiköitä sote-palveluiden järjestämisvastuuseen. Euroopassa sote-palvelut järjestetään tyypillisimmin satojentuhansien ihmisten väestöpohjilla.

Jos hallitus ei tähän taivu, se voisi harkita vähintäänkin sellaista mahdollisuutta, että sote-alueen sisältä valitaan kunnallisvaalien yhteydessä erillinen sote-valtuusto. Sote-valtuusto muodostettaisiin kaikista niistä kunnista, joille vastuukunta järjestää palveluita. Näin voidaan taata vastuukunnalta palveluita hankkivien pienempien kuntien vaikutusvalta palveluiden järjestämisessä ja vältetään vastuukuntamallin kunnalliseen itsehallintoon liittyvät perustuslailliset ongelmat.

Hallitus on kulkemassa oikeaan suuntaan sote-palveluiden rahoituksen järjestämisessä. Rakennepoliittiseen ohjelmaan saatiin kirjaus monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkamisen vaihtoehtojen selvittämisestä. Sote-palveluiden julkinen rahoitus (valtio-osuudet, kuntien verotulot ja Kela-osuus) täytyy järjestää yhden kanavan kautta. Olen kirjoittanut aiheesta aikaisemmin mm. täällä: http://www.vihreat.fi/blogit/touko-aalto/sanahirvio-nimelta-monikanavainen-rahoitusjarjestelma

Sen sijaan, että puolueet kinastelevat erilaisista hallintomalleista, jotka ovat vieläpä hyvin lähellä toisiaan, tulee varmistaa yhteisten tavoitteiden toteutuminen. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliset raja-aidat tulee kaataa ja terveys- ja sosiaalipalvelut yhdistää samaan hallintoon.

Jos tässä ei yhteisestä tahtotilasta huolimatta onnistuta, suomalaisten perustuslaillinen oikeus riittäviin sote-palveluihin on vaarassa. Soten kokonaiskustannukset sekä terveyserot kasvavat samanaikaisesti. Kunnat joutuvat pakon edessä ulkoistamaan sote-palveluitaan muutamalle markkinoilla toimivalle yksityiselle terveydenhuoltofirmalle. Kirsikkana kakun päällä olemme yhä lähempänä vakuutuspohjaista yksityislääkärijärjestelmää, jossa hoidetaan maksukykyisten ihmisten sairauksia, mutta ei edistetä kansanterveyttä.

Jaa sivu: